Zasady przyznawania i reguły kontrolne świadczeń w module Studenci zostały opisane w osobnym wpisie tu. Poniżej możesz zapoznać się z techniczna ścieżką rejestracji świadczeń za pomocą interfejsu.

UWAGA! System waliduje świadczenia przyznane od października 2022 r. licząc semestry.

Aby zarejestrować studentowi informacje o przyznanych świadczeniach, odszukaj go za pomocą danych identyfikacyjnych w sekcji filtrów zestawienia. W danych studenta wybierz sekcję „Podsumowanie przebiegu studiów”, a następnie przejdź do danych o studiach na kierunku, używając aktywnego linku ukrytego pod nazwą kierunku. 

Wybierz zakładkę „Świadczenia”, a następnie wybierz rok akademicki za pomocą przycisku („Wybierz rok)”. Aktywny przycisk „Dodaj rok akademicki” pozwoli ci przejść do formularza.

Od 1 października 2019 roku studenci mogą otrzymywać:

  • stypendium ministra,
  • stypendium socjalne,
  • stypendium dla osób niepełnosprawnych,
  • stypendium rektora,
  • zapomogę.

Wskaż właściwe świadczenie z rozwijanego menu, a następnie zaznacz checboxy przy odpowiednich miesiącach. Dodaj informacje za pomocą przycisku na dole strony.

Informacje o zarejestrowanej pomocy materialnej w danym roku akademickim będą widoczne po kliknięciu w belkę. W przypadku konieczności rejestracji innego typu świadczenia, przejdź powyższą ścieżkę jeszcze raz.