Administrator systemu POL-on w jednostce, może wycofać zgodę użytkownika na otrzymywanie wiadomości na adres mailowy użyty przy rejestracji konta.

Zgoda na otrzymywanie mailingu jest zaznaczana przez system domyślnie w momencie nadawania użytkownikowi uprawnień, co oznacza, że administrator systemu nie musi wykonywać żadnych dodatkowych czynności, jeśli użytkownik z daną rolą chce otrzymywać informacje o nowościach, modyfikacjach lub innych istotnych wydarzeniach istotnych dla posiadaczy wskazanej roli w systemie.

UWAGA! W przypadku jeśli użytkownik nie chce otrzymywać ww. wiadomości powinien skontaktować się z administratorem systemu POL-on własnej jednostki. Administrator może odznaczyć checkbox mailingu przy wskazanej roli lub zawiesić rolę jeśli została nadana nadmiarowo (dla zawieszonych ról checkbox mailingu pozostaje nieaktywny).

Cofnięcie zgody na mailing z systemu (dla INST_ADM)

Jeżeli jesteś administratorem POL-on w jednostce i chcesz odznaczyć zgodę użytkownika na otrzymywanie wiadomości na adres mailowy użyty przy rejestracji konta, przejdź do modułu Administracja, a następnie kliknij w kafel „Użytkownicy”. Wyszukaj użytkownika za pomocą filtrów zestawienia i przejdź do danych osoby. Aby przejść do danych użytkownika możesz skorzystać z linku aktywnego ukrytego pod imieniem i nazwiskiem (w widoku uproszczonym) lub kliknij w wiersz z danymi użytkownika (w widoku tabelarycznym).

W danych użytkownika użyj przycisku „Edytuj uprawnienia”. W celu cofnięcia zgody na mailing
w odpowiedniej kolumnie (Mailing) odznacz checboxy przy właściwych rolach, a następnie zapisz zmiany. Przycisk zapisu znajduje się na dole strony. System poinformuje cię o zmianach w uprawnieniach użytkownika.

System poinformuje cię o zmianach w uprawnieniach użytkownika.

Cofniętą zgodę na otrzymywanie wiadomości na adres mailowy użyty przy rejestracji konta, można przywrócić. W tym celu administrator POL-on powinien wyszukać użytkownika, wejść w edycję uprawnień i zaznaczyć pusty checkbox mailingu przy właściwej roli.