Ankieta EN-1 za rok akademicki 2021/2022 powinna zostać uzupełniona według  stanu na dzień 1 października 2021 r. i przesłana do 5 października 2021 r. 

Informujemy, iż z dniem 1 listopada 2021 r. wnioski uczelni o wycofanie ankiety do korekty nie będą uwzględniane (termin złożenia ankiet EN-1 na rok akademicki 2021/2022 to 5 października 2021 r.).

W tym roku możliwość ręcznego dodawania kierunków została zablokowana.

Stanowisko ministerstwa: Uczelnie nie wprowadzają do ankiet EN-1 danych o nowych kierunkach studiów (dane o liczbie kandydatów), które z uwagi na nieskuteczną rekrutację nie zostały po raz pierwszy uruchomione od roku akademickiego 2021/2022.

Ankieta EN-1 jest to sprawozdanie o liczbie kandydatów i przyjętych na studia stacjonarne i niestacjonarne, składane przez szkoły wyższe do ministerstwa za dany rok akademicki według stanu na wskazany dzień.

Zakres danych do badań statystycznych jest określany na podstawie Programu badań statystycznych statystyki publicznej (Pbssp) na dany rok.

Wymagane role w systemie

Aby móc wypełniać/przeglądać ankietę EN-1 niezbędne jest posiadanie jednej z poniższych ról:

 • INST_PR_SPR – pracownik instytucji odpowiedzialny za ankiety i sprawozdania – rola niezbędna do wypełnienia i wysłania ankiety EN-1.
 • INST_PR_SPR_PODGLAD – pracownik instytucji z dostępem do podglądu danych ankiet i sprawozdań – rola ta umożliwia podgląd wypełnionej i wysłanej ankiety EN-1.
 • MIN_PR_SPR – pracownik ministerstwa odpowiedzialny za ankiety i sprawozdania – rola umożliwiająca podgląd otrzymanych przez ministerstwo ankiet EN-1 i ewentualne odesłanie ich do korekty.

Gdzie wypełnię ankietę?

Aby dostać się do ankiety EN-1, wejdź do POL-onu 1. Z bocznego menu wybierz pozycję „Studenci”, a następnie „Ankiety”.

Zestawienie ankiet w POL-onie zostało podzielone na:

 • Ankiety do wypełnienia,
 • Ankiety wysłane.

Aby przejść do wypełniania ankiety, kliknij w odpowiedni link w sekcji „Ankiety do wypełnienia”. Należy osobno wypełnić ankietę dla studiów stacjonarnych i niestacjonarnych.

Wskazówki dotyczące wypełniania ankiety

Ankieta EN-1 za rok akademicki 2021/2022 znajduje się w starym POL-onie, jednak kierunki pobierane są do niej wyłącznie z nowego POL-onu. Jeśli kierunek nie został zarejestrowany w nowym POL-onie, nie będzie on uwzględniony ani przy synchronizacji, ani przy dodawaniu kierunku z listy.

Uwzględniane są jedynie te kierunki, dla których w nowym POL-onie zostały zdefiniowane uruchomienia.

Do systemu pobierane będą jedynie kierunki z kompletem danych. Założono więc, że:

 • gdy dla kierunku określono dyscyplinę wiodącą – kierunek pobierany jest do ankiety EN-1 z tą dyscypliną
 • gdy dla kierunku nie wskazano dyscypliny wiodącej lecz zdefiniowano tylko jedną dyscyplinę – kierunek pobierany jest do ankiety EN-1 z tą dyscypliną jako wiodącą
 • gdy dla kierunku nie wskazano dyscypliny wiodącej i zdefiniowano wiele dyscyplin – kierunek nie jest pobierany do ankiety EN-1

W ankiecie za rok 2021/2022 zablokowano możliwość ręcznego dodania kierunku do ankiety poprzez opcję „Dodaj kolejny kierunek ręcznie”.

Możliwe jest jedynie ręczne dodanie kierunku „Rekrutacja bez przypisania do kierunku”

Kierunki typu „Rekrutacja  bez przypisania do kierunku” mogą być dodane wyłącznie ręcznie.

Reguły walidacyjne dotyczące wypełniania formularza ankiety są dostępne do pobrania tutaj: Walidacje do ankiety EN-1 2021-22.

Dostępne akcje

Po wejściu w daną ankietę, podczas jej wypełniania, możesz skorzystać z poniższych akcji.

 • „Synchronizuj z nowego POL-onu”– akcja umożliwia automatyczne pobranie (synchronizację) z nowego POL-onu kierunków prowadzonych przez uczelnię.
 • „Dodaj kierunek z listy”– umożliwia ręczne dodanie kierunku do ankiety z listy kierunków studiów zarejestrowanych dla uczelni w nowym POL-onie.
 • Dodaj rekrutację bez przypisania do kierunku – umożliwia dodanie do listy kierunku typu Rekrutacja bez przypisania do kierunku
 • „Zapisz”– umożliwia zapisanie wprowadzonych danych.

Skorzystanie z akcji „Zapisz” nie oznacza wysłania ankiety. Po zapisaniu sprawozdania możliwy jest w dalszym ciągu powrót do niego i ponowna edycja danych

W przypadku pojawienia się błędów w danych, system prezentuje je nad tabelą ankiety. Jeśli dane nie zostaną poprawione, wersja ankiety nie zostanie zapisana.

Możliwe jest uzupełnianie danych etapami (uzupełnianie informacji „liczbowych” w kolumnach 5-15, sukcesywne dodawanie kierunków). W przypadku jednak, gdy kierunek jest już na liście, przed zapisaniem konieczne jest podanie szacunkowych czasów pracy z formularzem .

Po prawidłowym zapisaniu ankiety system wyświetla komunikat o treści: „Ankieta została zapisana w 'Ankiety do wypełnienia’”. Ankieta przyjmuje status „Wypełniona – niewysłana”. Jeśli nie otrzymałeś komunikatu, to znaczy, że ankieta się nie zapisała. Nad tabelą pojawia się wtedy lista błędów.

  • Usunięcie kierunków z listy– akcja umożliwia masowe usunięcie kierunków z listy. W pierwszej kolejności zaznacz kierunki, które mają zostać usunięte, klikając w checkbox na końcu wiersza przy danym kierunku. Następnie kliknij w przycisk „Usuń zaznaczone”. Operacja usunięcia jest odwracalna. Kierunki wciąż są dostępne w akcjach „Synchronizuj” lub „Dodaj kierunek z listy”.
  • „Wyślij”– po wypełnieniu ankiety danymi należy wysłać ją do ministerstwa za pomocą tej akcji.

Wysłanie ankiety jest operacją jednorazową. Po wysłaniu ankieta przechodzi z kategorii „Ankiety do wypełnienia” do kategorii „Ankiety wysłane”. Nie jest wówczas możliwa żadna korekta bądź dalsza edycja. Jednostka nie ma możliwości wycofania wysłanej już ankiety.

Wysłanie pustego formularza oznacza, że uczelnia nie przeprowadziła rekrutacji na żaden kierunek studiów.

   • Wycofanie ankiety (umożliwienie korekty wysłanej ankiety) – operacja ta może być wykonana jedynie przez upoważnionego pracownika ministerstwa. Polega ona na cofnięciu ankiety i przeniesieniu jej z powrotem do kategorii „Ankiety do wypełnienia”. Dopiero wtedy istnieje możliwość skorygowania przez uczelnię wartości zawartych w ankiecie. Cofając ankietę, pracownik ministerstwa może podać powód cofnięcia ankiety, który jest widoczny również dla pracownika danej uczelni.