W Wykazie pracowników instytucji zgłoszonych do szczepienia przeciwko COVID dane pracowników mają przypisywane statusy. Mogą mieć one następujące wartości:

  • Wymagający uzupełnienia – taki status otrzymują dane zaraz po przeniesieniu z wykazu pracowników instytucji do wykazu pracowników zgłoszonych do szczepienia.
  • Poprawne dane – jeśli dane pracownika są uzupełnione i kompletne. Zostały podane numer telefonu pracownika i preferowany punkt szczepień.
  • Wysłane do OPI – jeśli dane pracownika są kompletne i został kliknięty przycisk „Wyślij do OPI” przez koordynatora uczelni. Dane z tym statusem są przygotowane do wysyłki przez System POL-on do NFZ i innych instytucji biorących udział w procesie szczepienia. Wysyłka odbywa się raz dziennie w godzinach wieczornych. Nie ma możliwości edytowania ani zmiany danych po tym fakcie.
  • Wysłane do NFZ – jeśli dane pracownika zostały już przekazane do NFZ. Nie ma możliwości edytowania ani zmiany danych po tym fakcie.