Aby zarejestrować nowe uruchomienie, należy wykonać poniższe czynności.

Po  zalogowaniu się do systemu kliknij niebieską ikonę spisu treści w lewym górnym rogu ekranu i wybierz moduł Kierunki. Następnie wybierz zestawienie studiów i uruchomień.

Wyszukaj studia na kierunku, wpisując nazwę kierunku w oknie filtra. Wybierz studia, do których chcesz dodać nowe uruchomienie.

Następnie kliknij w przycisk „Dodaj nowe uruchomienie” znajdujący się w poniżej danych w prawej kolumnie zestawienia w widoku pojedynczym.

Uzupełnij dane podstawowe o uruchomieniu:

  • Wybierz nazwę uruchomienia (wybór jest ograniczony do nazwy studiów, w ramach których definiujemy uprawnienia).
  • Wprowadź dane o tytule uzyskiwanym w wyniku ukończenia, używając rozwijanego menu.
  • Następnie kliknij w ikonę kalendarza i wybierz lub wpisz datę utworzenia uruchomienia.
  • Wprowadź dane o liczbie semestrów i liczbie punktów ECTS wymaganych do uzyskania kwalifikacji.
  • Wpisz język kształcenia lub język filologii obcej

Język filologii obcej jest definiowany jedynie dla studiów oznaczonych jako „Filologia obca”. Wybór języka filologii obcej jest ograniczony do listy języków zdefiniowanych w parametrach studiów na kierunku.

Dla każdego wskazanego języka filologii obcej powinno zostać dodane oddzielne uruchomienie. W wyjątkowych sytuacjach możliwe jest wskazanie dla jednego uruchomienia więcej niż jednego języka filologii obcej, lecz tylko wtedy gdy studenci kształcą się jednocześnie na wszystkich tych językach.

  • Wprowadź kod zewnętrzny, jeśli dotyczy.

Rejestrację zakończ zapisując dane.

Zarządzanie danymi o uruchomieniu

Aby usunąć uruchomienie z wykazu kliknij w przycisk „Usuń uruchomienie”, znajdujący się na górze strony.

System zapyta czy chcesz kontynuować proces. Po potwierdzeniu wszystkie dane o uruchomieniu zostaną usunięte.

Aby przejść do edycji danych o uruchomieniu kliknij przycisk „Koryguj”, znajdujący się pod nazwa odpowiedniej sekcji. Edycja danych dotyczy:

  • Starego kodu uruchomienia i kodów zewnętrznych,
  • Szczegółów uruchomienia,
  • Języków.

Wprowadzone dane należy zapisać.