Aby zarejestrować nowe uruchomienie, należy wykonać poniższe czynności.

Po  zalogowaniu się do systemu kliknij niebieską ikonę spisu treści w lewym górnym rogu ekranu i wybierz moduł Kierunki. Następnie wybierz zestawienie studiów i uruchomień.

Wyszukaj studia na kierunku, wpisując nazwę kierunku w oknie filtra. Wybierz studia, do których chcesz dodać nowe uruchomienie.

Następnie kliknij w przycisk „Dodaj nowe uruchomienie” znajdujący się w poniżej danych w prawej kolumnie zestawienia w widoku pojedynczym.

Uzupełnij dane podstawowe o uruchomieniu:

 • Wybierz nazwę uruchomienia (wybór jest ograniczony do nazwy studiów, w ramach których definiujemy uprawnienia).
 • Wprowadź dane o tytule uzyskiwanym w wyniku ukończenia, używając rozwijanego menu.
 • Następnie kliknij w ikonę kalendarza i wybierz lub wpisz datę utworzenia uruchomienia.
 • Wprowadź dane o liczbie semestrów i liczbie punktów ECTS wymaganych do uzyskania kwalifikacji.
 • Wpisz język kształcenia lub język filologii obcej

Język filologii obcej jest definiowany jedynie dla studiów oznaczonych jako „Filologia obca”. Wybór języka filologii obcej jest ograniczony do listy języków zdefiniowanych w parametrach studiów na kierunku.

Dla każdego wskazanego języka filologii obcej powinno zostać dodane oddzielne uruchomienie. W wyjątkowych sytuacjach możliwe jest wskazanie dla jednego uruchomienia więcej niż jednego języka filologii obcej, lecz tylko wtedy gdy studenci kształcą się jednocześnie na wszystkich tych językach.

 • Wprowadź kod zewnętrzny, jeśli dotyczy.

Rejestrację zakończ zapisując dane.

Zarządzanie danymi o uruchomieniu

Zarejestrowane w systemie uruchomienie możesz:

 • Edytować,
 • Zlikwidować (Zmienić statusu uruchomienia na „Zlikwidowane”),
 • Przywrócić (Zmienić statusu uruchomienia na „Prowadzone”),
 • Usunąć.

Aby wykonać jedną z powyższych czynności odszukaj dane uruchomienie wpisując do wyszukiwarki nazwę kierunku, wskaż właściwy kierunek jeśli system odnajdzie więcej niż jeden. Zjedź w dół strony i wskaż właściwe uruchomienie w tabeli z uruchomieniami kierunku.

Edycja/Korekta informacji o uruchomieniu

Aby przejść do edycji danych o uruchomieniu kliknij przycisk „Koryguj”, znajdujący się pod nazwą odpowiedniej sekcji. Edycja danych dotyczy:

 • Starego kodu uruchomienia i kodów zewnętrznych,
 • Szczegółów uruchomienia,
 • Języków.

Po wprowadzeniu informacji do formularza użyj przycisku zapisu znajdującego się na dole strony. System poinformuje cię o zapisie danych.Likwidacja uruchomienia

Aby oznaczyć uruchomienie jako zlikwidowane kliknij w przycisk „Zlikwiduj uruchomienie”, znajdujący się na górze strony. Następnie wprowadź datę likwidacji uruchomienia z kalendarza a następnie potwierdź klikając w przycisk „Zapisz”. System poinformuje cię o zmianie statusu uruchomienia.

UWAGA! Likwidacja uruchomienia jest możliwa jedynie dla tych rekordów, do których nie ma przypisanych aktywnych studentów.

Jeśli do uruchomienia są przypięci aktywni studenci przy próbie jego likwidacji system wyświetli poniższy komunikat:

Czynność likwidacji uruchomienia jest odwracalna.

Zmiana statusu uruchomienia na „Prowadzone”

Aby przywrócić uruchomienie użyj przycisku „Przywróć uruchomieniu wcześniejszy status”. Potwierdź decyzję w kolejnym kroku, klikając w przycisk „Kontynuuj”. System poinformuje cię o zmianie statusu uruchomienia.

Usunięcie uruchomienia z wykazu

Aby usunąć uruchomienie z wykazu kliknij w przycisk „Usuń uruchomienie”, znajdujący się na górze strony. System zapyta czy chcesz kontynuować proces. Po potwierdzeniu wszystkie dane o uruchomieniu zostaną usunięte. System poinformuje cię o usunięciu uruchomienia.

UWAGA! Usunięcie uruchomienia jest możliwe jedynie dla tych rekordów, do których nie ma przypisanych aktywnych studentów.

Jeśli do uruchomienia są przypięci aktywni studenci przy próbie jego usunięcia system wyświetli poniższy komunikat: