Aby zapoznać się z danymi dotyczącymi współczynnika kosztochłonności po zalogowaniu do systemu wybierz moduł Kierunki studiów z menu, a następnie przejdź do zestawienia studiów i uruchomień.

Korzystając z filtra zestawienia odszukaj odpowiedni kierunek. Kliknij w nazwę kierunku, która jest aktywnym linkiem, żeby przejść do szczegółów.

Przejdź do sekcji „Współczynnik kosztochłonności”.

Współczynnik kosztochłonności jest wyliczany w całości przez system, użytkownik może go jedynie podejrzeć. Liczy się go w ten sposób, że dla każdej dziedziny mnoży się jej udział procentowy przez współczynnik określony w rozporządzeniu wydanym na podstawie art. 367 ust. 2 ustawy 2.0., a następnie sumuje się wartości. Liczba oznacza wynik tego działania.