Zakładka zawierająca wyliczony współczynnik jest widoczna wyłącznie dla następujących użytkowników:
– z poziomu ministerstwa dla użytkowników posiadających jednocześnie zdefiniowane role MIN_KIERUNKI lub MIN_KIERUNKI_ADM oraz MIN_FIN lub MIN_FIN_PODGLAD
– z poziomu uczelni dla użytkowników posiadających jednocześnie zdefiniowane role INST_KIERUNKI_PODGLAD lub INST_KIERUNKI_ADM oraz jedej z ról INST_FIN lub INST_FIN_PODGLAD na poziomie uczelni.

Aby zapoznać się z danymi dotyczącymi współczynnika kosztochłonności po zalogowaniu do systemu wybierz moduł Kierunki studiów z menu, a następnie przejdź do zestawienia studiów i uruchomień.

Korzystając z filtra zestawienia odszukaj odpowiedni kierunek. Kliknij w nazwę kierunku, która jest aktywnym linkiem, żeby przejść do szczegółów.

Przejdź do sekcji „Współczynnik kosztochłonności”.

Współczynnik kosztochłonności jest wyliczany w całości przez system, użytkownik może go jedynie podejrzeć. Liczy się go w ten sposób, że dla każdej dziedziny mnoży się jej udział procentowy przez współczynnik określony w rozporządzeniu wydanym na podstawie art. 367 ust. 2 ustawy 2.0., a następnie sumuje się wartości. Liczba oznacza wynik tego działania.

Zakładka zawierająca wyliczony współczynnik jest widoczna wyłącznie dla następujących użytkowników:
z poziomu ministerstwa dla użytkowników posiadających jednocześnie zdefiniowane role MIN_KIERUNKI lub MIN_KIERUNKI_ADM oraz MIN_FIN lub MIN_FIN_PODGLAD
z poziomu uczelni dla użytkowników posiadających jednocześnie zdefiniowane role INST_KIERUNKI_PODGLAD lub INST_KIERUNKI_ADM oraz INST_FIN lub INST_FIN_PODGLAD na poziomie uczelni.