Aby zarejestrować nowego pracownika, należy wykonać poniższe czynności.

W module Pracownicy wybierz kafel „Nauczyciele akademiccy i pracownicy naukowi”.

Wejdziesz do Wykazu nauczycieli akademickich, innych osób prowadzących zajęcia, osób prowadzących działalność naukowa oraz osób biorących udział w jej prowadzeniu. Kliknij w przycisk „+ Zarejestruj nowego pracownika”.

W pierwszym etapie wymagane jest podanie danych identyfikacyjnych pracownika.

Jeżeli osoba posiada numer PESEL, należy go wpisać w odpowiednie pole. Jeżeli osoba jest cudzoziemcem i nie posiada numeru PESEL, wybierz z rozwijanej listy rodzaj dokumentu tożsamości, podaj jego numer oraz kraj wydania. Możesz podać zarówno numer PESEL, jak i dane dokumentu tożsamości.

Po ich wpisaniu w odpowiednie pola, kliknij przycisk „Weryfikuj”. Nastąpi sprawdzenie, czy osoba o podanych danych identyfikacyjnych jest już zarejestrowana w twojej instytucji.

Jeśli taka osoba nie widnieje jeszcze w POL-onie w twojej instytucji, należy kontynuować proces rejestracji.

W następnej kolejności przewiń ekran i uzupełnij sekcje „Dane osobowe” oraz „Cechy zatrudnienia”. Sekcje te stają się aktywne dopiero po zweryfikowaniu danych identyfikacyjnych.

Pola oznaczone gwiazdkami są obowiązkowe.

Pole „Miejsce zatrudnienia” jest wypełniane automatycznie.

Na tym etapie nie podajesz daty ustania zatrudnienia (np. daty końca obowiązywania umowy o pracę na czas określony). W tym miejscu raportujemy jedynie fakty, które rzeczywiście już miały miejsce. Datę ustania zatrudnienia należy wypełnić wówczas, gdy pracownik faktycznie zakończy pracę w twojej instytucji.

Zakończ rejestrację poprzez kliknięcie przycisku „Zarejestruj pracownika”.

Wyświetli się komunikat o pozytywnym zarejestrowaniu pracownika.

W kolejnych krokach możesz uzupełnić pozostałe dane pracownika w odpowiednich zakładkach.


Zobacz też:

Dane pracownika Zatrudnienie Inne osoby prowadzące zajęcia