Jeśli po zatwierdzeniu sprawozdania jako całości, zostaną wykryte błędy lub braki, należy zwrócić się do GUS lub MNiSW o odesłanie wskazanego sprawozdania do korekty.

W tym celu należy założyć w systemie zgłoszeń (Helpdesk) zgłoszenie merytoryczne.

Sprawozdanie odesłane do korekty jest automatycznie odblokowywane do edycji i ponownie są wykonywane na nim wyliczenia systemowe na podstawie danych w rejestrach. Można również do niego importować dane.

Po dokonaniu odpowiednich korekt, sprawozdanie należy zatwierdzić zgodnie z opisem z artykułu  Zatwierdzenie działu i całości sprawozdania.