Webinarium odbyło się 26 marca 2020 r. w siedzibie OPI PIB. Poniżej umieszczony jest zapis nagrań wideo z tego wydarzenia. Szkolenie składało się z 3 części merytorycznych, w każdej z nich był blok wykładowy oraz odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie spotkania przez uczestników. Pod nagraniami są umieszczone prezentacje ze szkolenia, które można pobrać.

Pytania, które zadali Państwo na czacie w trakcie webinarium, a odpowiedzi nie zostały udzielone w czasie szkolenia, są opracowywane przez trenerów i analityków systemu. Będą one sukcesywnie publikowane w formie wpisów do Pomocy oraz w zakładce FAQ.


Część 1. Moduł Pracownicy

Pracownicy 

 • Harmonogram raportowania danych
 • Nowy zakres zbieranych danych
 • Siatka stanowisk 
 • Rejestracja pracownika
 • Dane podstawowe
 • Zatrudnienie (Dane zatrudnienia i Warunki zatrudnienia)
 • Stopnie i tytuły
 • Oświadczenia składane przez pracowników  
 • Nieobecności
 • Prowadzone zajęcia (Pensum i Liczba godzin zajęć pracowników)
 • Inne osoby prowadzące zajęcia i Kompetencje

Blok wykładowy:

Blok pytań zadawanych przez uczestników:

Plik pdf do pobrania, kliknij tu: Prezentacja ze szkolenia – Moduł Pracownicy


Część 2. Moduł Studenci

Studenci i pomoc materialna 

 • Migracja danych studentów 
 • Raportowanie studentów w roku akademickim 2019/2020 (POL-on 1) 
 • Nowy zakres danych 
 • Podstawy przyjęcia na studia (studenci zagraniczni)  
 • Pomoc materialna 

Blok wykładowy:

Blok pytań zadawanych przez uczestników:

Plik pdf do pobrania, kliknij tu: Prezentacja ze szkolenia – Moduł Studenci


Część 3. Sprawozdawczość do GUS

 • Nowy sposób pobierania, wprowadzania i przetwarzania danych na potrzeby sprawozdawczości do GUS 
 • Nowości dotyczące zakresu danych 

Blok wykładowy:

Blok pytań zadawanych przez uczestników:

Plik pdf do pobrania, kliknij tu: Prezentacja ze szkolenia – Sprawozdawczość do GUS


Powiązane wpisy:

Informacje o prowadzonych zajęciach (liczba godzin zajęć)

 

Jaką liczbę godzin zajęć wpisać pracownikowi jeśli w ramach kierunku prowadzi on zajęcia tylko na studiach niestacjonarnych?