W dniu 31 marca 2022 r. w Warszawie odbyła się konferencja „POL-on i PBN – planowane i wdrożone zmiany”.

Nagranie wideo z całości jest dostępne na kanale YouTube OPI PIB.

Dla wszystkich zainteresowanych udostępniamy materiały pokonferencyjne.

Prezentacje w formacie pdf zamieszczamy poniżej:

POL-on Harmonogram zmian na 2022

Moduł Studenci

Moduł Dane finansowe

Moduł Inwestycje

Moduł Osoby upoważnione do podpisywania dokumentów

Moduł Kształcenie specjalistyczne

Moduły Postępowania awansowe i doktoranci

PBN Harmonogram zmian na 2022