Okres sprawozdawczy

Dane uzupełniające na potrzeby subwencji i dotacji składają się z:

  • części 2-3, w których dane powinny być raportowane za rok akademicki 2018/2019;
  • części 4 zawierającej sprawozdanie z wykorzystania środków z funduszu stypendialnego za rok 2019.

Ponieważ formularz zawiera dane za rok akademicki (części 2 i 3) oraz rok 2019 (część 4), więc całość formularza powinna być według stanu na dzień 31 grudnia 2019 r., to taka wspólna data dla wszystkich części.

Nie ma wyszczególnionego stanu na dzień dla każdej z części odrębnie.


Formularz nie może zawierać  danych za rok akademicki 2019/2020, ponieważ on jeszcze trwa.


Termin złożenia formularza

31 marca 2020 r.

Z uwagi na sytuację epidemiologiczną termin został przesunięty na 15 kwietnia 2020 r.

Podstawa prawna

  • Art. 427 ust. 1 ustawy 2.0.
  • § 16 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia ws. POL-on.