Aby zarejestrować nowe studia na kierunku, należy wykonać poniższe czynności.

Po  zalogowaniu się do systemu kliknij niebieską ikonę spisu treści w lewym, górnym rogu ekranu i wybierz moduł „Kierunki studiów”. Następnie wybierz zestawienie studiów i uruchomień.

Kliknij w przycisk „+ Dodaj studia na kierunku”.

Uzupełnij dane podstawowe o kierunku:

  • Wpisz nazwę kierunku.
  • Wprowadź dane o poziomie i profilu używając rozwijanego menu.
  • Zaznacz checkbox „Filologia obca” i „Nauczycielskie” jeśli dotyczy to tego kierunku.
  • Wprowadź dane o klasyfikacji ISCED używając rozwijanego menu.

W kolejnym kroku dodaj dyscyplinę kierunku korzystając z przycisku  „+ Dodaj dyscyplinę”. Wybierz dziedzinę z rozwijanego menu, a następnie w taki sam sposób wybierz dyscyplinę. Zaznacz checkbox „Czy wiodąca” jeśli dotyczy. Wprowadź udział procentowy. Zapisz zmiany korzystając z zielonego znacznika.

W kolejnym kroku wskaż czy studia będą prowadzone wspólnie, czy też nie. Jeśli kierunek będzie prowadzony w ramach studiów wspólnych, zarejestruj nazwę instytucji współprowadzącej za pomocą przycisku „+ Dodaj instytucję współprowadzącą”.

W przypadku jednostki polskiej wybierz jej nazwę z rozwijanego menu. W przypadku jednostki zagranicznej zaznacz checkbox „Uczelnia zagraniczna”, a następnie wpisz nazwę jednostki za pomocą klawiatury.

Zapisz akcję za pomocą zielonego znacznika.

Podczas zapisu danych system waliduje ich poprawność. W sytuacji wykrycia błędów (np. gdy uczelnia próbuje zarejestrować kierunek, dla którego nie ma uprawnień do nadawania stopnia dr hab. w dyscyplinie wiodącej, wprowadzi znaki zarezerwowane dla MEiN w nazwie kierunku tj. cyfry, kropki, albo nie wypełni wszystkich wymaganych pól), na formularzu wyświetlą się odpowiednie komunikaty.

W sekcji „Jednostki organizacyjne instytucji prowadzącej studia” możesz wskazać jednostki na potrzeby zarządzania danymi w uczelni.

Dodanie jednostki do kierunku nie zmienia podstaw prawnych prowadzenia studiów – jest rozwiązaniem technicznym.

Aby przypisać jednostkę organizacyjną uczelni do kierunku kliknij przycisk „Dodaj”, a następnie „Dodaj jednostkę organizacyjną”. Z rozwijanego menu wybierz odpowiednią jednostkę. Akcję potwierdź za pomocą zielonego znacznika.

W sekcji „Podstawa prawna” wpisz numer aktu prawnego, a także wprowadź datę jego wydania. Kliknij w ikonę kalendarza, a następnie wybierz lub wpisz właściwą datę.

W przypadku studiów na kierunku, dla których nie można określić właściwej podstawy prawnej ich prowadzenia, wybierz checkbox „Brak dokumentu”, zgodnie z wpisem umieszczonym tutaj.

Zakończ rejestrację kierunku za pomocą przycisku „Zapisz”, znajdującego się na dole strony.

System poinformuje cię o pomyślnym dodaniu kierunku.

Edycja zarejestrowanych danych oraz usuniecie kierunku z zestawienia zostały omówiona we wpisie „Aktualne dane studiów na kierunku”.