UWAGA! Pliki importowe nadal są wczytywane w POL-on 1 w module Administracja (w wersji produkcyjnej i demonstracyjnej).

Kolejne studia możesz dodać korzystając z przycisku „Dodaj studia” w danych studenta lub ścieżką rejestracji nowego studenta (system połączy studia w jednym rekordzie).

Dodanie kolejnych studiów za pomocą przycisku „Dodaj studia” 

Aby dodać nowy kierunek studiów, odszukaj studenta za pomocą danych identyfikacyjnych w sekcji filtrów zestawienia. W danych studenta kliknij przycisk „Dodaj studia”. 

W kolejnym kroku przypiszesz studenta do kierunku studiów.

Aby przypisać studenta do nowego kierunku wskaż rodzaj rekrutacji. Proces przypisywania studenta do kierunku z kodem uruchomienia przebiega analogicznie jak w przypadku nowo rejestrowanego studenta. Został on opisany tutaj.

Jeśli chcesz zarejestrować studenta pochodzącego z rekrutacji bez przypisania do kierunku postępuj zgodnie ze ścieżką opisaną w tym wpisie.

W kolejnym kroku dodasz informacje o semestrze (przycisk „Semestr studiów”), punktach ECTS, a w przypadku cudzoziemca o podstawie przyjęcia i odbywania kształcenia.

Dodaj informacje o semestrze studenta wskazując:

  • Rok akademicki
  • Semestr (zimowy, letni) 
  • Semestr studenta
  • Miejsce zamieszkania przed rozpoczęciem studiów.

Następnie wybierz z kalendarza

  • Datę rozpoczęcia studiów

oraz odpowiedź na pytania:

  • Czy realizuje kształcenie przygotowują do wykonywania zawodu nauczyciela 
  • Czy realizuje kształcenie na studiach wspólnych.

 W poniższym przykładzie kolejne studia naszego studenta ruszyły w semestrze letnim. Zostało to odzwierciedlone w formularzu.

Dodanie kolejnych studiów ścieżką rejestracji nowego studenta

Możesz zarejestrować nowe studia ścieżką rejestracji. System zweryfikuje czy student o wprowadzonych danych identyfikacyjnych znajduje się w wykazie i połączy studia w jednym rekordzie. Pozostanie ci wypełnienie informacji o kierunku studiów, semestrze, punktach ECTS, a w przypadku cudzoziemca także o podstawie przyjęcia i kształcenia.

Po dodaniu studiów w danych studenta w zakładce „Podsumowania przebiegu studiów” odnajdziesz informacje o starych i nowych studiach. Nowe studia znajdują się na dole strony. 

Aby przejść do informacji o studiach, użyj linku aktywnego, znajdującego się pod właściwą nazwą kierunku.

Uwaga! Dodane studia możesz usunąć do momentu zarejestrowania informacji o zakończeniu kształcenia na kierunku tj.  dodania daty skreślenia lub ukończenia studiów.