Dotychczasowy POL-on był oparty na silosowej, monolitycznej architekturze. POL-on 2.0 będzie oparty na innej koncepcji i nowej architekturze. System będzie podzielony na wiele niezależnych usług (mikroserwisów). Zmiana z dotychczasowego POL-onu na POL-on 2.0 nie zostanie dokonana jednorazowo. System jest przebudowywany stopniowo.

 

Moduły migrowane

Część modułów zostanie zmigrowana z poprzedniej wersji systemu. W nowej wersji moduły zostaną przebudowane zgodnie z założeniami nowej architektury. Będą też uwzględniały zmiany merytoryczne wynikające z ustawy 2.0. Migracja będzie przebiegała etapami. Można obrazowo powiedzieć, że stare wersje modułów będą „podmieniane” na nowe.

 

Nowe moduły

Tworzone są też zupełnie nowe moduły.

 

Moduł wygaszany

Moduł Doktoranci będzie stopniowo wygaszany. Będzie działał w zakresie umożliwiającym edycję danych dotychczasowych doktorantów. Nie będzie możliwości dodania nowych doktorantów. Moduł będzie utrzymywany do ostatniego doktoranta kształcącego się w ramach studiów doktoranckich, ale nie dłużej niż do 2023 roku. Następnie zostanie zarchiwizowany. Dane doktorantów z tego modułu nie zostaną przeniesione do nowego systemu.

Moduły archiwizowane

Część dotychczasowych modułów zostanie zarchiwizowana. Pozostaną one dostępne tylko do odczytu. Nie będą więc dostosowywane do nowego systemu, a dostępne w nich dane zasadniczo nie będą migrowane.

Nawigacja w okresie przejściowym

W okresie przejściowym poszczególne moduły w POL-onie mogą się różnić. Będzie to zależeć od tego, czy mamy do czynienia:

  • modułem nowym lub zmigrowanym,
  • modułem przed migracją lub takim, który zostanie zarchiwizowany.

Nawigacja pomiędzy starą (POL-on) i nową (POL-on 2.0) wersją może odbywać się na dwa sposoby:

  • w górnej belce znajduje się suwak służący do przełączania się pomiędzy wersjami aplikacji,
  • na liście modułów podane są bezpośrednie linki do poszczególnych modułów.

W każdej wersji aplikacji jest też menu (dostępne w lewym, górnym rogu interfejsu) z listą dostępnych modułów w danej aplikacji.