Aby zmienić status kierunku po zalogowaniu do systemu wybierz moduł Kierunki studiów z menu, a następnie przejdź do zestawienia studiów i uruchomień.

Korzystając z filtra zestawienia odszukaj odpowiedni kierunek. Kliknij w nazwę kierunku, która jest aktywnym linkiem, żeby przejść do szczegółów.

Przejdź do sekcji „Status kierunku”, a następnie wybierz przycisk „Likwidacja studiów”.

System poinformuje cię, że na dzień likwidacji studiów na kierunku nie może być aktywnych studentów. Podejmij decyzję, czy chcesz kontynuować proces rejestracji.

Po wybraniu kontynuacji uzupełnij formatkę o datę zaprzestania prowadzenia studiów, numer i datę wydania aktu prawnego. Wprowadź dane korzystając z kalendarza lub wpisz je za pomocą klawiatury.

Akcję potwierdź za pomocą przycisku zapisu.

Opcja wygaszenia kierunku możliwa jest tylko z poziomu uprawnień użytkownika MNiSW. Użytkownicy nieposiadający roli MIN_KIERUNKI_ADM nie widzą tej opcji. Więcej o rolach i uprawnieniach przeczytasz tu