W POL-onie 2.0 obowiązuje zasada centralnego logowania. Oznacza to, że użytkownicy logują się wyłącznie za pomocą Modułu Centralnego Logowania (MCL). Nie ma możliwości logowania się kontem lokalnym POL-on (tak jak to było w dotychczasowym systemie). W związku z tym, aby użytkownik mógł się zalogować do POL-onu 2.0 muszą być spełnione łącznie 3 warunki:

 1. użytkownik musi mieć założone konto w MCL (zakłada je sam);
 2. użytkownik musi mieć założone konto w POL-onie (zakłada je administrator POL-onu);
 3. konto w MCL musi zostać połączone z kontem użytkownika POL-on (proces ten inicjuje administrator POL-onu, a kończy sam użytkownik).

Dotyczy to zarówno osób, które są użytkownikami starego POL-onu, jak i nowych użytkowników, którzy do tej pory w ogóle nie korzystali z POL-onu. Dla Państwa wygody, poniżej przedstawiamy krok po kroku poszczególne przypadki pierwszego logowania się do nowego POL-onu.

Przypadek 1. Użytkownik dotychczasowego POL-onu z podłączonym kontem MCL

Każdy dotychczasowy użytkownik POL-onu wraz z przypisanymi mu uprawnieniami zostanie automatycznie przeniesiony do nowej wersji systemu. Jeśli miałeś konto w POL-onie 1 i logowałeś się do niego przy pomocy MCL, to do POL-onu 2.0 zalogujesz się tak samo. Nic się dla Ciebie nie zmieni, z tym że po zalogowaniu się przez MCL zobaczysz nową wersję POL-onu.

Przypadek 2. Użytkownik dotychczasowego POL-onu, który nie ma konta MCL

Każdy dotychczasowy użytkownik POL-onu wraz z przypisanymi mu uprawnieniami zostanie automatycznie przeniesiony do nowej wersji systemu. Jeśli miałeś konto w POL-onie 1 i nie masz konta MCL (logowałeś się do POL-onu lokalnie):

 1. W pierwszej kolejności musisz założyć konto MCL. Wyjaśnienie, jak to zrobić znajdziesz tutaj.
 2. W kolejnym kroku połącz konto MCL z kontem w POL-onie 2.0.
  Proces ten jest inicjowany przez administratora systemu POL-on. W rezultacie otrzymasz z systemu e-mail z przyciskiem do połączenia kont POL-on i MCL. Kliknij w przycisk aktywacyjny „Kontynuuj proces” w e-mailu. Zostaniesz przeniesiony do strony logowania MCL.

Zaloguj się swoimi danymi w MCL. W tym wypadku zalogujesz się do systemie POL-on. Udane zalogowanie oznacza jednocześnie połączenie kont. Od tej pory będziesz się zawsze logować do POL-onu przy pomocy MCL.

Przypadek 3. Nowy użytkownik POL-onu, który ma konto MCL

Jeśli nie miałeś konta w dotychczasowym POL-onie, ale masz już założone konto MCL w pierwszej kolejności administrator POL-onu musi Ci założyć konto w POL-onie 2.0. W rezultacie otrzymasz e-mail z systemu z linkiem do połączenia kont w POL-onie i MCL. Na tym etapie jesteś już zarejestrowanym użytkownikiem, ale dopóki konta nie zostaną połączone, dopóty nie będziesz mógł się do systemu POL-on zalogować.

W kolejnym kroku połącz konto MCL z kontem w POL-onie 2.0.

 • Kliknij w przycisk aktywacyjny „Kontynuuj proces” w e-mailu. Zostaniesz przeniesiony do strony logowania. Ponieważ posiadasz już konto MCL, zaloguj się do POL-onu kontem MCL.
 • Udane zalogowanie oznacza aktywowanie konta w POL-onie oraz połączenie kont w POL-onie i MCL.

Aby użytkownik mógł pracować w POL-onie, musi mieć nadane uprawnienia przez administratora POL-onu. Administrator może nadać uprawnienia w trakcie zakładania konta użytkownikowi lub później.

Przypadek 4. Nowy użytkownik POL-onu, który nie ma konta MCL

Jeśli nie miałeś konta w dotychczasowym POL-onie i nie masz konta MCL, musisz założyć konto MCL. Wyjaśnienie, jak to zrobić znajdziesz tutaj.

Administrator POL-onu zakłada Ci konto w POL-onie 2.0. W rezultacie otrzymasz e-mail z systemu z przyciskiem do połączenia kont w POL-onie i MCL. Na tym etapie jesteś już zarejestrowanym użytkownikiem, ale dopóki konta nie zostaną połączone, dopóty nie będziesz mógł się do systemu POL-on zalogować.

Mając już obydwa konta, połącz konto MCL z kontem w POL-onie 2.0:

 • Kliknij w przycisk aktywacyjny „Kontynuuj proces” w e-mailu. Zostaniesz przeniesiony do strony logowania. Zaloguj się do POL-onu kontem MCL.
 • Udane zalogowanie oznacza aktywowanie konta w POL-onie oraz połączenie kont w POL-onie i MCL.

Aby użytkownik mógł pracować w POL-onie, musi mieć nadane uprawnienia przez administratora POL-onu. Administrator może nadać uprawnienia w trakcie zakładania konta użytkownikowi lub później.


Obejrzyj film na ten temat: