Jeśli chcesz rejestrować, edytować, usuwać pracowników twojej instytucji lub przeglądać ich dane, musisz posiadać rolę INST_PR (w przypadku uczelni) lub INST_NAUK_PR (w przypadku instytutów naukowych). Rola ta umożliwia wgląd do danych osobowych pracowników.

Jeśli chcesz przeglądać dane pracowników (ale bez możliwości ich edycji), musisz posiadać rolę INST_PR_PODGLAD (w przypadku uczelni) lub INST_NAUK_PR_PODGLAD (w przypadku instytutów naukowych).

Role INST_PR_PODGLAD i INST_NAUK_PR_PODGLAD nie dają dostępu do danych restrykcyjnych pracowników (pesel, numer dokumentu).

Jeśli chcesz przeglądać dane pracowników z uwzględnieniem danych restrykcyjnych, musisz posiadać dodatkowo rolę INST_DANE_RESTRYKCYJNE.

Powyższe role są nadawane wyłącznie na poziomie instytucji głównej. Nie ma możliwości ich nadania jedynie na poziomie jednostki podrzędnej (np. wydziału).

Jeśli nie posiadasz niezbędnej ci roli, zgłoś potrzebę jej otrzymania u administratora systemu POL-on w swojej instytucji (osoba z rolą INST_ADM lub INST_NAUK_ADM).