Rejestracja na studia międzyobszarowe przebiega zgodnie ze ścieżką rejestracji nowego studenta na studia z kodem uruchomienia opisaną tu.

Dodatkowo, podczas przypisywania studenta do kierunku należy wskazać nazwę studiów międzyobszarowych, korzystając z rozwijanego menu.

Po rejestracji studenta obok nazwy kierunku pojawi się nazwa studiów międzyobszarowych oraz właściwy kod ISM.