Funkcjonalności w module „Studenci” wprowadzane będą sukcesywnie wraz z kolejnymi wdrożeniami systemu.

Rejestracja nowego studenta z rekrutacji bez podziału na kierunki na rok akademicki 2019/2020 możliwa jest w starej aplikacji w „Wykazie studentów 2019/2020”.

Aby zarejestrować studenta z rekrutacji bez podziału na kierunki na rok akademicki 2019/2020, należy wykonać poniższe czynności.

W starej aplikacji w module „Studenci” wybierz „Wykaz studentów 2019/2020”. W kolejnym kroku wybierz przycisk „Dodaj”. Za jego pomocą przejdziesz do formularza dodawania nowego studenta. Wypełnij formatkę zgodnie z instrukcją rejestracji nowego studenta na rok akademicki 2019/2020.

W sekcji „Dodanie studiów” wybierz właściwe uruchomienie rekrutacji bez podziału na kierunki. W przypadku kilku uruchomień o tej samej nazwie zwróć uwagę, czy wybierasz odpowiedni kod uruchomienia (odpowiedni profil i poziom studiów).

Rejestracja studenta z rekrutacji bez podziału na kierunki możliwa jest tylko na 1. lub 2. semestrze.

Jeśli student z rekrutacji bez podziału na kierunki studiuje dwa kierunki to przyjmujemy go na drugi kierunek od razu od 3. semestru.