Aktualnie w obszarze Osiągnięcia artystyczne udostępniono: Raport „Osiągnięcia artystyczne pracowników zarejestrowane w POLON 1″

Raport ten umożliwia wyeksportowanie danych o osiągnięciach artystycznych wprowadzonych do POL-on 1 w celu uzupełnienia o zakres wymagany ustawodawstwem (§ 2. ust. 10, pkt 7 rozporządzenia w sprawie POL-on)​.

Pobrany plik wymaga uzupełnienia zgodnie z instrukcją oraz wytycznymi przygotowanymi przez KEN i ministerstwo nauki, a następnie zaimportowania do POL-on 2.0. Proces importu  został opisany w odrębnym wpisie pomocy.

Podręcznik KEN znajdziesz tutaj: Podręcznik dla ekspertów i podmiotów ewaluowanych w dziedzinie sztuki.

Do pliku zostaną wyeksportowane dane osiągnięć, dla których:

 • wprowadzono autora z naszego podmiotu (Raport nie uwzględnia osiągnięć bez wprowadzonego autora będącego pracownikiem podmiotu),
 • rok realizacji lub rok pierwszego upublicznienia to 2017 lub późniejszy.

W raporcie jeden wiersz odpowiada jednemu osiągnięciu.Kolumny puste wymagają uzupełnienia.W przypadku wielu autorów w raporcie pojawi się jeden autor z naszego podmiotu. W przypadku wielu nagród lub miejsc o szczególnym znaczeniu w raporcie zostanie wprowadzony losowy rekord.

Dostępne formaty pliku: CSV.

Role umożliwiające dostęp do raportu: INST_OSIAG_ART_ADM nadana na główce uczelni.

Raport obejmuje następujące kolumny:

 • CZY_NADPISAC 
 • PODMIOT_ID 
 • ID_OSIAGNIECIA 
 • DYSCYPLINA 
 • RODZAJ_STARY 
 • RODZAJ_ANKIETA_STARY 
 • RODZAJ 
 • TYP 
 • TYTUL 
 • KRAJ_REAL 
 • ROK_REAL 
 • KRAJ_UPUBL
 • ROK_UPUBL 
 • CHARAKTERYSTYKA 
 • ZAKRES 
 • WYDAWNICTWO 
 • AUTOR_TYP 
 • AUTOR_IMIE 
 • AUTOR_2IMIE 
 • AUTOR_NAZWISKO 
 • AUTOR_PREFIX 
 • AUTOR_PESEL 
 • AUTOR_TYP_DOK
 • AUTOR_NR_DOK 
 • AUTOR_KRAJ_DOK 
 • OSWIADCZENIE_DYSC 
 • OSWIADCZENIE_DATA 
 • NAGRODA_NAZWA 
 • NAGRODA_CHARAKTERYSTYKA 
 • NAGRODA_KRAJ 
 • NAGRODA_ROK 
 • NAGRODA_PODMIOT 
 • KOLEKCJA_NAZWA 
 • KOLEKCJA_KRAJ

Generowanie i pobieranie raportu

Proces generowania i pobierania raportu przebiega analogicznie do innych raportów.