Po wysłaniu danych pracowników zgłoszonych do szczepienia do OPI, następuje ich przekazanie do NFZ, a następnie do właściwych punktów szczepień. Operacja ta nie wymaga żadnych dodatkowych działań ze strony uczelni.

  • Codziennie w godzinach wieczornych do NFZ jest wysyłane zestawienie pracowników zgłoszonych do szczepień w tym dniu. Zestawienie obejmuje pracowników, którzy mają status “Wysłane do OPI”.
  • Status pracowników, których dane zostały przekazane do NFZ zmienia się na “Wysłane do NFZ”.

Uwaga! W kolejnych dniach uczelnia może zgłaszać do szczepienia kolejnych pracowników.

  • NFZ przekazuje informacje o zgłoszeniach do szczepienia właściwym punktom szczepień.
  • Punkty szczepień skontaktują się z pracownikami lub z koordynatorami szczepień na uczelni w celu ustalenia terminów szczepień.