W razie niezgodności wykrytych w przesłanych plikach lub wątpliwości dotyczących ich uzupełniania prosimy o przesyłanie zgłoszeń poprzez opcję „Zgłoś uwagę” wybierając obszar „Migracja kierunków studiów”.

W szczególności w plikach udostępnionych do pobrania nie są uwzględnione dane uprawnień do prowadzenia kierunków studiów lub też uruchomionych kierunków, które nie spełniły walidacji opisanych w założeniach migracji (zobacz: Wprowadzenie – podstawowe założenia migracji).

Jeśli uczelnia posiada uzasadnione powody, aby jednak uwzględnić w migracji te brakujące uprawnienia lub też uruchomione kierunki, należy:

  • przesłać zgłoszenie poprzez system zgłoszeń, zawierający opis danego przypadku oraz dane brakującego uprawnienia lub uruchomionego kierunku w osobnym pliku o formacie zgodnym z formatem pliku udostępnionego do pobrania. Zgłoszenie należy oznaczyć jako merytoryczne, a jako obszar wybrać „Migracja kierunków”;
  • jeśli MNiSW zatwierdzi migrację tych danych, należy postępować zgodnie z instrukcją zamieszczoną tutaj: Odsyłanie plików migracyjnych.

Zobacz:

Wynik weryfikacji poprawności danych