Z poziomu zakładki „Dane postępowania” można zmienić jednostkę prowadzącą postępowanie o nadanie stopnia doktora, a także podejrzeć historię zmian jednostek prowadzących postępowanie.

Zmiana jednostki

Jeśli nastąpiła zmiana podmiotu, który prowadzi postępowanie o nadanie stopnia doktora, w sekcji „Jednostki” kliknij w przycisk „Zmień jednostkę prowadzącą”. Otworzy się okno dialogowe. Wpisz nazwę jednostki, która przejęła prowadzenie postępowania oraz datę przejęcia. W dodatkowym komunikacie system ostrzega, że zmiana jednostki prowadzącej postępowanie sprawi, że twoja jednostka utraci możliwość edytowania danych tego postępowania awansowego w POL-onie. Uprawnienia te przejdą na nową jednostkę prowadzącą postępowanie. Twoja jednostka będzie mogła dalej przeglądać dane tego postępowania na zasadach ogólnych opisanych tutaj. Jeśli na pewno chcesz zmienić jednostkę prowadzącą, kliknij w przycisk „Zapisz”. Jednostka zostanie zmieniona.

Jako jednostkę współprowadzącą postępowanie możesz wskazać również podmiot zagraniczny z systemu POL-on. Jeśli jest to podmiot ze słownika jednostek autonostryfikujących stopnie systemu POL-on, zacznij wpisywać jego nazwę i wybierz właściwą opcję z dostępnych podpowiedzi. Jeżeli podmiot nie znajduje się w słowniku jednostek autonostryfikujących, zgłoś potrzebę jego dodania do POL-onu za pośrednictwem systemu Helpdesk (przycisk „Zgłoś uwagę” w prawym górnym rogu ekranu).

To postępowanie nie będzie już widoczne na zestawieniu postępowań prowadzonych przez swoją instytucję. Będzie można je odnaleźć na zestawieniu wszystkich postępowań awansowych, jak również na zestawieniu postępowań nowego podmiotu prowadzącego.

Historia zmian jednostek prowadzących postępowanie

Aby sprawdzić, jak zmieniały się podmioty prowadzące postępowanie, w zakładce „Dane postępowania”, w sekcji „Jednostki” kliknij w przycisk „Historia zmian”.  Wyświetlą się kolejne jednostki prowadzące postępowanie wraz z datami, od których prowadzą/prowadziły one postępowanie. Aby wrócić do szczegółów postępowania kliknij w przycisk „Powrót”.