Podstawa przyjęcia i kształcenia jest wprowadzana do formularza podczas rejestracji cudzoziemca. W sekcji „Podstawa przyjęcia i kształcenia” wybierz właściwą pozycję, a następnie wprowadź datę jej obowiązywania. 

W danym okresie student może mieć wskazaną tylko jedną z podstaw.

Od 1 października 2019 roku, studenci zagraniczni są przyjmowani na podstawie:

  • umowy międzynarodowej,
  • umowy zawartej z podmiotami zagranicznymi przez uczelnię,
  • decyzji właściwego ministra,
  • decyzji dyrektora NAWA (w odniesieniu do jej stypendystów),
  • decyzji administracyjnej rektora.

Studenci kontynuujący studia, którzy rozpoczęli studia przed 1 października 2019 r. mogą mieć stare podstawy studiowania lub nie mieć podanej podstawy studiowania.

Fakt przyjęcia studenta cudzoziemca na podstawie rekrutacji, jest równoznaczny z decyzją administracyjną rektora.

Umowa międzynarodowa to umowa, w której stroną jest polski rząd lub właściwy minister.

W kolejnym kroku możesz zarejestrować studentowi podstawę zwolnienia z opłat (jeśli dotyczy). Informację tę możesz dodać później. Proces ten został opisany tutaj.

Kliknięcie w przycisk „Zapisz” kończy rejestrację.

Korekta lub rejestracja zmiany podstawy przyjęcia i kształcenia

Aby dokonać korekty lub zarejestrować nową podstawę przyjęcia i kształcenia odszukaj studenta w wykazie, korzystając z filtrów zestawienia. Przejdź do danych studenta, a następnie wybierz zakładkę „Podsumowanie przebiegu studiów”.

Kliknij w nazwę studiów na kierunku, która jest linkiem aktywnym do informacji o studiach. W danych o kierunku studiów wybierz podsekcję „Przebieg studiów” i przejdź do części „Podstawa przyjęcia i kształcenia cudzoziemca”. Edytuj formularz korzystając z przycisku „Modyfikuj”. 

  • Jeśli chcesz dokonać korekty zarejestrowanej podstawy, popraw wprowadzone informacje a następnie zapisz zmiany.
  • Jeśli chcesz zarejestrować nową podstawę, wprowadź datę ustania dotychczasowej podstawy korzystając z kalendarza. Następnie użyj przycisku „Dodaj”. 

Uwaga! Dodanie daty zakończenia obowiązywania podstawy jest wymagane w przypadku zarejestrowania daty skreślenia lub daty ukończenia studiów

Wprowadź informacje o nowej podstawie wskazując jej rodzaj i datę od kiedy obowiązuje. Zapisz wprowadzoną informację przyciskiem zapisu.  System nie pozwoli ci zarejestrować dwóch podstaw studiowania w tym samym zakresie czasu.

W przypadku:

  • studentów, którzy przeszli rekrutację i jednocześnie otrzymali decyzję dyrektora NAWA, jako podstawę przyjęcia i studiowania, należy wskazać „decyzja dyrektora NAWA w odniesieniu do jej stypendystów”.
  • studentów, którzy zostali przyjęci na podstawie decyzji administracyjnej rektora i jednocześnie otrzymali decyzję dyrektora NAWA, jako podstawę przyjęcia i studiowania należy wskazać „decyzja dyrektora NAWA w odniesieniu do jej stypendystów”.

Gdy decyzja dyrektora NAWA, która obowiązuje w roku rozpoczęcia studiów zostanie dostarczona przez studenta już po fakcie immatrykulacji, jako podstawę przyjęcia i studiowania należy wskazać „decyzja dyrektora NAWA w odniesieniu do jej stypendystów”. Jeśli wcześniej zaraportowano jako podstawę przyjęcia – decyzję administracyjną rektora, należy dokonać korekty podstawy.