UWAGA! Pliki importowe nadal są wczytywane w POL-on 1 w module Administracja (w wersji produkcyjnej i demonstracyjnej).

Rejestracja studenta posiadającego polskie obywatelstwo obejmuje:

 • Uzupełnienie danych identyfikacyjnych i osobowych
 • Przypisanie studenta do uruchomienia

Po rejestracji można będzie podać dodatkowe informacje dotyczące studiów np. pomoc materialną.

Aby zarejestrować nowego studenta posiadającego polskie obywatelstwo, należy wykonać poniższe czynności.

W wykazie studentów twojej jednostki kliknij w przycisk „Zarejestruj rozpoczęcie studiów”, który znajduje się nad zestawieniem zarejestrowanych studentów. Za jego pomocą przejdziesz do formularza dodawania nowego studenta.

​Dane identyfikacyjne

Zaznacz identyfikację PESEL, a następnie wprowadź numer PESEL. Kliknij w przycisk „Dane osobowe”.

UWAGA! Obywatele polscy są identyfikowani w systemie wyłącznie numerem PESEL. Cudzoziemcy również mogą mieć nadany numer PESEL. Jeśli cudzoziemiec ma numer PESEL może być nim identyfikowany w POL-onieCudzoziemcy nie posiadający PESEL są identyfikowani w systemie za pomocą wskazanego dokumentu tożsamości (typ, numer, kraj wydania dokumentu). Nie ma możliwości identyfikacji studenta kilkoma identyfikatorami (np. numerem PESEL i dowodem tożsamości/paszportem).

System dokona weryfikacji czy osoba o wskazanym identyfikatorze była wcześniej rejestrowana w kontekście twojej uczelni.

W przypadku studenta nierejestrowanego wcześniej, w kolejnym kroku uzupełnij jego dane osobowe. Dane obowiązkowe zostały oznaczone gwiazdką. 

​Dane osobowe

Korzystając z klawiatury wprowadź:

 • Nazwisko
 • Imię 
 • Rok urodzenia
 • Obywatelstwo

W kolejnym kroku (przycisk „Kierunek studiów”) wskażesz uruchomienie, na które przyjęto studenta.

W przypadku studenta rejestrowanego wcześniej, dane osobowe zostaną uzupełnione w oparciu o informacje z wcześniejszych studiów. 

Jeśli system podpowiada ci dane osoby, które różnią się od tych, które chciałeś wprowadzić do formularza, sprawdź poprawność wprowadzonego numeru PESEL.

Na każdym etapie rejestracji  możesz anulować proces, korzystając z linku „Porzuć rejestrację”. System będzie potrzebował potwierdzenia czynności (przycisk „Porzuć rejestrowanie”).

Kierunek studiów

Aby przypisać studenta do kierunku, poziomu i profilu studiów, wskaż rodzaj rekrutacji. W tym wpisie została przedstawiona rekrutacja na kierunek z kodem uruchomienia.

Jeśli chcesz zarejestrować studenta pochodzącego z rekrutacji bez przypisania do kierunku, postępuj zgodnie ze ścieżką opisaną w odrębnym wpisie tu.

Aby przypisać właściwe uruchomienie studiów do danych studenta skorzystaj z wyszukiwania po nazwie lub kodzie. Po oznaczeniu wybranego sposobu wprowadź nazwę lub kod uruchomienia. W przypadku wprowadzenia nazwy, system podpowie ci odnalezione uruchomienia. Wskaż właściwe uruchomienie.

Jeśli studia mają charakter międzydziedzinowy postępuj zgodnie ze ścieżką opisaną tutaj.

W kolejnym kroku dodasz informacje o semestrze (przycisk „Semestr studiów”).

Parametry rozpoczęcia studiów

Dodaj informacje o semestrze studenta wskazując:

 • Rok akademicki
 • Semestr (zimowy, letni)
 • Semestr studenta
 • Miejsce zamieszkania przed rozpoczęciem studiów.

Następnie wybierz z kalendarza:

 • Datę rozpoczęcia studiów

oraz zaznacz:

 • Czy realizuje kształcenie przygotowują do wykonywania zawodu nauczyciela 
 • Czy realizuje kształcenie na studiach wspólnych.

Kliknij w przycisk „Punkty ECTS”.

Punkty ECTS

Wprowadź uzyskane punkty ECTS . Uzyskane punkty ECTS u nowo rejestrowanego studenta to „0”. Właściwe punkty (odpowiadające zaliczonym przedmiotom) zostaną dodane po semestrze. Kliknięcie w przycisk zapisu kończy rejestrację.

W formularzu możesz także podać informacje dodatkowe – punkty ECTS zatwierdzone w procesie potwierdzenia efektów uczenia się (dotyczy pierwszego semestru, na który został przyjęty student).

Po rejestracji możesz dodać studentowi informacje o uzyskanej pomocy materialnej

Zarejestrowanego studenta możesz usunąć z wykazu zgodnie z procedurą opisaną tutaj.

Inne przydatne wpisy: