Zatwierdzenie danych działu

Opcja zatwierdzania danych działu będzie dostępna po zakończeniu okresu sprawozdawczego, czyli po 28 kwietnia 2020 r.

Zatwierdzeniem danych działu potwierdzamy poprawność danych.

Opcja będzie dostępna dla działów, które na moment zatwierdzania nie mają błędów walidacyjnych. Zatwierdzone dane działu nie podlegają edycji.

Uwaga: Jeżeli dział został zatwierdzony przez pomyłkę i konieczna jest jeszcze korekta lub uzupełnienie danych, zatwierdzenie działu może być cofnięte. Warunkiem jest brak zatwierdzenia sprawozdania jako całości.

Zatwierdzenie wszystkich działów w sekcji, powoduje, że sekcja jest wyświetlana jako zatwierdzona.

 

Zatwierdzenie wszystkich sekcji dla danej formy kształcenia, powoduje, że forma kształcenia wyświetlana jest jako zatwierdzona (dotyczy formularza S-10)

 

Zatwierdzenie całego sprawozdania

Po zatwierdzeniu wszystkich działów w sprawozdaniu dla instytucji głównej oraz jej filii, należy zatwierdzić sprawozdanie jako całość. Opcja ta pojawi się na zakładce Podsumowanie, po zakończeniu okresu sprawozdawczego planowanego na 28 kwietnia 2020 r.

 

Zaznaczenie checkboxa Potwierdzenie poprawności i kompletności sprawozdania oraz zapisanie danych w zakładce Podsumowanie jest zatwierdzeniem całego sprawozdania.

 

Zatwierdzone sprawozdanie:

 

Warunki zatwierdzenia sprawozdania:

  • Zatwierdzenie wszystkich działów sprawozdania instytucji głównej oraz wszystkich powiązanych sprawozdań dla filii. Uwaga: Działy puste, które nie zawierają żadnych danych, również muszą być zatwierdzone.
  • Brak błędów walidacyjnych (w sprawozdaniu instytucji głównej oraz wszystkich powiązanych sprawozdaniach filii)
  • Uzupełnienie wszystkich pól w zakładce Podsumowania sprawozdania (dotyczy sprawozdania instytucji głównej oraz wszystkich powiązanych sprawozdań filii).

Zatwierdzenie sprawozdania dla instytucji głównej powoduje zatwierdzenie wszystkich powiązanych sprowadzań filii.

Skutki zatwierdzenia sprawozdania:

  • Zaprzestanie automatycznego wyliczania danych dla sprawozdań
  • Brak możliwości edycji danych w sprawozdaniu ( w tym możliwości importu plików, edycji podsumowania, itp.)

Uwaga: Tylko zatwierdzone sprawozdanie jest brane pod uwagę przy naliczaniu subwencji dla instytucji sprawozdającej się oraz uwzględniane w statystykach publikowanych przez GUS.

Wymagane uprawnienia

  • Aby zatwierdzić dane działu należy mieć uprawnienia do edycji sprawozdania, jak i uprawnienia do edycji rejestru, którego dotyczy dany dział (odpowiednio wykazu studentów, pracowników oraz doktorantów). Uprawnienia powinny być zdefiniowane na poziomie instytucji głównej. W przypadku sprawozdań dla filii dopuszczalne jest, aby były zdefiniowane na poziomie filii.
  • Aby uzupełnić podsumowanie sprawozdania oraz zatwierdzić sprawozdanie jako całość wymagane są uprawnienia do edycji sprawozdań zdefiniowane na poziomie instytucji głównej.