Zatwierdzenie danych działu

Zatwierdzeniem danych działu potwierdzamy poprawność danych.

Opcja jest dostępna dla działów, które na moment zatwierdzania nie mają błędów walidacyjnych. Zatwierdzone dane działu nie podlegają edycji.

Uwaga: Jeżeli dział został zatwierdzony przez pomyłkę i konieczna jest jeszcze korekta lub uzupełnienie danych, zatwierdzenie działu może być cofnięte. Warunkiem jest brak zatwierdzenia sprawozdania jako całości.

Zatwierdzenie wszystkich działów w sekcji, powoduje, że sekcja jest wyświetlana jako zatwierdzona.

 

Zatwierdzenie wszystkich sekcji dla danej formy kształcenia, powoduje, że forma kształcenia wyświetlana jest jako zatwierdzona (dotyczy formularza S-10)

 

Zatwierdzenie całego sprawozdania

Po zatwierdzeniu wszystkich działów w sprawozdaniu dla instytucji głównej oraz jej filii, należy zatwierdzić sprawozdanie jako całość.

 

Zaznaczenie checkboxa Potwierdzenie poprawności i kompletności sprawozdania oraz zapisanie danych w zakładce Podsumowanie jest zatwierdzeniem całego sprawozdania.

 

Zatwierdzone sprawozdanie:

 

Warunki zatwierdzenia sprawozdania:

  • Zatwierdzenie wszystkich działów sprawozdania instytucji głównej oraz wszystkich powiązanych sprawozdań dla filii. Uwaga: Działy puste, które nie zawierają żadnych danych, również muszą być zatwierdzone.
  • Brak błędów walidacyjnych (w sprawozdaniu instytucji głównej oraz wszystkich powiązanych sprawozdaniach filii)
  • Uzupełnienie wszystkich pól w zakładce Podsumowania sprawozdania (dotyczy sprawozdania instytucji głównej oraz wszystkich powiązanych sprawozdań filii).

Zatwierdzenie sprawozdania dla instytucji głównej powoduje zatwierdzenie wszystkich powiązanych sprowadzań filii.

Skutki zatwierdzenia sprawozdania:

  • Zaprzestanie automatycznego wyliczania danych dla sprawozdań
  • Brak możliwości edycji danych w sprawozdaniu ( w tym możliwości importu plików, edycji podsumowania, itp.)

Uwaga! Tylko zatwierdzone sprawozdanie jest brane pod uwagę przy naliczaniu subwencji dla instytucji sprawozdającej się oraz uwzględniane w statystykach publikowanych przez GUS.

Wymagane uprawnienia

  • Aby zatwierdzić dane działu należy mieć uprawnienia do edycji sprawozdania, jak i uprawnienia do edycji rejestru, którego dotyczy dany dział (odpowiednio wykazu studentów, pracowników oraz doktorantów). Uprawnienia powinny być zdefiniowane na poziomie instytucji głównej. W przypadku sprawozdań dla filii dopuszczalne jest, aby były zdefiniowane na poziomie filii.
  • Aby uzupełnić podsumowanie sprawozdania oraz zatwierdzić sprawozdanie jako całość wymagane są uprawnienia do edycji sprawozdań zdefiniowane na poziomie instytucji głównej.