Informacje o oświadczeniu upoważaniającym jednostkę do wykazywania osiągnięcia artystycznego w procesie ewaluacji można dodać tylko autorom będącym pracownikiem lub doktorantem naszej jednostki (niezbędne jest dokonanie powiazania autora z osobą z innego modułu systemu POL-on).

Proces powiązania autora z pracownikiem lub doktorantem naszej jednostki z poziomu wykazu osiągnięć artystycznych został opisany w osobnym wpisie.

Jeśli rozpoczynałeś dodawanie osiągnięcia z poziomu danych autora w module Pracownicy lub Osoby ubiegające się o stopień doktora proces powiązania został za ciebie wykonany przez system (w sekcji Osiągnięcia w danych autora).

Możesz dodać informacje z oświadczenia upoważniającego zbiorczo do części lub wszystkich zarejestrowanych osiągnieć artystycznych. Proces ten możliwy jest do przeprowadzenia z poziomu danych artysty w module Pracownicy lub Osoby ubiegające się o stopień doktora w sekcji Oświadczenia/Oświadczenia dot. ewaluacji.

Aby dodać informacje o oświadczeniu wybierz ikonę edycji znajdującą się z prawej strony danych powiązanego autora.

Wprowadź datę złożenia oświadczenia oraz wskaż dyscyplinę. Zapisz wprowadzone dane za pomocą znacznika zapisu znajdującego się po prawej stronie.

Dyscyplina wskazana dla osiągnięcia artystycznego w oświadczeniu upoważniającym podmiot do wykazania osiągnięć artystycznych pracownika musi być zgodna ze wszystkimi dyscyplinami wskazanymi w oświadczeniu o dziedzinie i dyscyplinie, którą reprezentuje pracownik w ciągu wszystkich lat branych do ewaluacji.

Dyscyplina wskazana dla osiągnięcia artystycznego w oświadczeniu upoważniającym podmiot do wykazania osiągnięć artystycznych doktoranta musi być zgodna z dyscypliną, w której przygotowywana jest rozprawa doktorska albo z jedną z dyscyplin zawierających się w dziedzinie, w której jest przygotowywana rozprawa doktorska.

Informacje o oświadczeniu upoważniającym wprowadź przy wszystkich powiązanych autorach, którzy złożyli oświadczenie w twoim podmiocie.