Aby zarejestrować filię uczelni, po zalogowaniu do POL-onu kliknij w niebieską ikonę spisu treści w lewym górnym rogu ranu.W menu bocznym, które się pojawi wybierz pozycję „Instytucje”. Przejście do modułu jest również możliwe poprzez opcję „Moja instytucja”, dostępną po kliknięciu w twoje imię i nazwisko w prawym górnym rogu ekranu.

 

Spośród zakładek umieszczonych na górze strony wybierz „Filie”.

Następnie kliknij w przycisk „+ Dodaj nową filię”.

W kolejnym kroku wypełnij formatkę nowo rejestrowanej filii. Wpisz dane za pomocą klawiatury lub skorzystaj z podpowiedzi. Zapisz wprowadzone dane za pomocą przycisku „Zapisz” na dole strony.

Aby przejść do danych filii kliknij nazwę filii, która jest aktywnym linkiem.

Możesz zapoznać się z aktualnymi danymi filii, podejrzeć szczegóły danych lub dodać jednostkę organizacyjną filii. Nawigacja po sekcjach jest analogiczna jak w przypadku danych uczelni.

Dane aktualne

Sekcja „Dane aktualne” obejmuje dane podstawowe, numery identyfikacyjne, dane kontaktowe oraz dane adresowe.

Szczegóły danych

Dane szczegółowe obejmują nazwę i status filii. Do szczegółów danych filii możesz przejść za pomocą przycisków „Przejdź do szczegółów” umieszczonych w sekcji „Dane aktualne” lub wybierając zakładkę „Szczegóły danych”.

Dodawanie jednostki organizacyjnej filii

Proces dodawania jednostki organizacyjnej filii przebiega analogicznie do procesu dodawania jednostki uczelni opisanego tu (link).

Aby zarejestrować nową jednostkę organizacyjną użyj przycisku „+ Dodaj nową jednostkę organizacyjną”, następnie wypełnij formatkę i zapisz dane.

Dodane jednostki organizacyjne filii możesz edytować lub usuwać zgodnie z zasadami opisanymi tu (link).

Wykaz filii instytucji systemu szkolnictwa wyższego i nauki

Po zalogowaniu do POL-on w module Instytucje znajdziesz informacje wyłącznie o filiach swojej instytucji. Aby zapoznać się z ogólnopolskim wykazem filii musisz przenieść się  na platformę RAD-on.

Skorzystaj ze skrótu „Raporty” znajdującego się na dole strony POL-on 2.0 dostępnej po zalogowaniu lub użyj adresu https://radon.nauka.gov.pl/

Wygląd i sposób korzystania z zestawień na platformie RAD-on przebiega analogicznie do zestawień dostępnych w aplikacji POL-on 2.0. Zestawienia te są na bieżąco aktualizowane danymi z systemu POL-on i innych systemów OPI PIB.

Aby skorzystać z wyszukiwarki filii wybierz zakładkę „Dane” znajdującą się w menu na górze strony RAD-onu, a następnie kliknij w link z nazwą odpowiedniego zestawienia. Używając filtrów znajdujących się po lewej stronie wyszukaj odpowiednie dane. Wyfiltrowane wyniki możesz zapisać do formatu CSV lub PDF.