Aby zarejestrować filię uczelni, po zalogowaniu do POL-onu kliknij w niebieską ikonę spisu treści w lewym górnym rogu ranu.W menu bocznym, które się pojawi wybierz pozycję „Instytucje”. Przejście do modułu jest również możliwe poprzez opcję „Moja instytucja”, dostępną po kliknięciu w twoje imię i nazwisko w prawym górnym rogu ekranu.

Spośród zakładek umieszczonych na górze strony wybierz „Filie”.

Następnie kliknij w przycisk „+ Dodaj nową filię”.

W kolejnym kroku wypełnij formatkę nowo rejestrowanej filii. Wpisz dane za pomocą klawiatury lub skorzystaj z podpowiedzi. Zapisz wprowadzone dane za pomocą przycisku „Zapisz” na dole strony.

Aby przejść do danych filii kliknij nazwę filii, która jest aktywnym linkiem.

Możesz zapoznać się z aktualnymi danymi filii, podejrzeć szczegóły danych lub dodać jednostkę organizacyjną filii.

Edycja poszczególnych sekcji możliwa jest z wykorzystaniem odpowiednich przycisków edycji.

Dane aktualne

Sekcja „Dane aktualne” obejmuje dane podstawowe, numery identyfikacyjne, dane kontaktowe oraz dane adresowe.

Szczegóły danych

Dane szczegółowe obejmują nazwę i status filii. Do szczegółów danych filii możesz przejść za pomocą przycisków „Przejdź do szczegółów” umieszczonych w sekcji „Dane aktualne” lub wybierając zakładkę „Szczegóły danych”.

Zmiana statusu

Aby zmienić status filii wybierz podsekcję statusu w zakładce „Szczegóły danych”, a następnie kliknij w przycisk „Zmień status”. Wskaż status „Zlikwidowana” oraz wprowadź datę zmiany statusu.

Zapisz dane w formularzu przyciskiem zapisu.

Po zapisie możesz usunąć wprowadzoną informację, korzystając z ikony śmietnika.

Dodawanie jednostki organizacyjnej filii

Proces dodawania jednostki organizacyjnej filii przebiega analogicznie do procesu dodawania jednostki uczelni opisanego tu (link).

Aby zarejestrować nową jednostkę organizacyjną użyj przycisku „+ Dodaj nową jednostkę organizacyjną”, następnie wypełnij formatkę i zapisz dane.

Dodane jednostki organizacyjne filii możesz edytować lub usuwać zgodnie z zasadami opisanymi tu (link).

Wykaz filii instytucji systemu szkolnictwa wyższego i nauki

Po zalogowaniu do POL-on w module Instytucje znajdziesz informacje wyłącznie o filiach swojej instytucji. Aby zapoznać się z ogólnopolskim wykazem filii musisz przenieść się  na platformę RAD-on.

Skorzystaj ze skrótu „Raporty” znajdującego się na dole strony POL-on 2.0 dostępnej po zalogowaniu lub użyj adresu https://radon.nauka.gov.pl/

Wygląd i sposób korzystania z zestawień na platformie RAD-on przebiega analogicznie do zestawień dostępnych w aplikacji POL-on 2.0. Zestawienia te są na bieżąco aktualizowane danymi z systemu POL-on i innych systemów OPI PIB.

Aby skorzystać z wyszukiwarki filii wybierz zakładkę „Dane” znajdującą się w menu na górze strony RAD-onu, a następnie kliknij w link z nazwą odpowiedniego zestawienia. Używając filtrów znajdujących się po lewej stronie wyszukaj odpowiednie dane. Wyfiltrowane wyniki możesz zapisać do formatu CSV lub PDF.