• Objaśnienia do Sprawozdania z wykorzystania środków na stypendia ministra dla wybitnych młodych naukowców w 2021 roku (instytuty naukowe PAN, instytuty badawcze lub międzynarodowe instytuty naukowe): OBJAŚNIENIA 2021 INSTYTUTY SdWMN (pdf)
  • Objaśnienia do Sprawozdania z wykorzystania funduszu stypendialnego w tym dotacji na świadczenia oraz środków na stypendia ministra w 2021 roku (instytuty naukowe PAN, instytuty badawcze lub międzynarodowe instytuty naukowe): OBJAŚNIENIA 2021 INSTYTUTY (pdf)
  • Objaśnienia do Sprawozdania z wykorzystania funduszu stypendialnego w tym dotacji na świadczenia oraz środków na stypendia ministra w 2021 roku (uczelnie niepubliczne): OBJAŚNIENIA 2021 NIEPUBLICZNE (pdf)
  • Objaśnienia do Sprawozdania z wykorzystania funduszu stypendialnego w tym dotacji na świadczenia oraz środków na stypendia ministra w 2021 roku (uczelnie publiczne, uczelnie kościelne otrzymujące dotację na zasadach określonych dla uczelni publicznych): OBJAŚNIENIA 2021 PUBLICZNE (pdf)
  • Objaśnienia do Sprawozdania z wykorzystania funduszu stypendialnego w tym dotacji na świadczenia w 2021 roku (Wyższy Instytut Teologiczny w Częstochowie): OBJAŚNIENIA 2021 WIT (pdf)