W tym wpisie znajdziesz informacje jak rejestrować i zarządzać danymi osób kierujących twoim podmiotem.

Zaloguj się do POL-on 2.0. Wybierz z menu moduł Osoby kierujące podmiotem [1]. Następnie wybierz wykaz osób kierujących twoim podmiotem [2].

Wygląd modułu

Wprowadzone osoby kierujące podmiotem (od 1.10.2018 r.) znajdziesz w tabeli. Każdy wiersz to osobny rekord.

Zakres danych widoczny w tabeli to:

 • Stan (dane poprawne, dane niepoprawne)
 • Nazwisko
 • Imię
 • Stanowisko/Funkcja
 • Aktualnie kieruje podmiotem (Tak/Nie)​
 • Jest lub był pracownikiem podmiotu (Tak/Nie)

Jeśli chcesz odnaleźć rekord osoby kierującej podmiotem użyj filtrów lub wyszukiwarki znajdujących się po lewej stronie ekranu.

Filtrowanie/wyszukiwanie

Wprowadź dane osoby (imię i nazwisko) lub stanowisko/funkcję do filtrów zestawienia [1]. Zaznacz czy jest to funkcja aktualna [2]. Kliknij w przycisk „Szukaj” [3].

W odnalezionym rekordzie możesz:

 • skorygować lub zaktualizować dane w trybie edycji (ikona ołówka),
 • usunąć dane (ikona śmietnika).

Rejestracja osoby kierującej podmiotem

Kliknij w przycisk „+ Dodaj osobę kierującą podmiotem” [1], a następnie uzupełnij formularz.

Wprowadź imię i nazwisko osoby kierującej podmiotem [2].

Powiązanie z rekordem pracownika

Po wprowadzeniu danych osobowych kliknij w przycisk „Szukaj” [3] i powiąż osobę z rekordem w module Pracownicy.

Jeśli osoba kierująca podmiotem została wprowadzona do wykazu pracowników system wyświetli ci znaleziony rekord.

Zaznacz checkbox [4] i zapisz informację [5].

Stanowisko/funkcja

Zaznacz checkbox „aktualna” jeśli osoba kierująca podmiotem pełni aktualnie stanowisko/funkcję [1].

Wskaż właściwe stanowisko/funkcję z rozwijanego menu [2]. Do wyboru masz następujące nazwy:

 • Dyrektor generalny
 • Dyrektor instytutu
 • Dyrektor instytutu PAN
 • Dyrektor instytutu SBŁ
 • Dyrektor instytutu międzynarodowego
 • Inne
 • Prezes Centrum Łukasiewicz
 • Prezes Zarządu
 • Prezydent Federacji
 • Rektor

Po wybraniu wartości „Inna” możesz samodzielnie wprowadzić nazwę.

Zapisz formularz przyciskiem zapisu [3].

Korekta danych

Jeśli pomyliłeś się wprowadzając dane – odnajdź rekord i popraw informacje w trybie edycji (ikona ołówka). Nie zapomnij zapisać zmian.

Aktualizacja danych

Jeśli osoba kierująca podmiotem przestała pełnić swoją funkcję – odnajdź jej rekord i uaktualnij informacje w trybie edycji (ikona ołówka). Odznacz checkbox „aktualna” [1] i zapisz zmiany [2].