POL-on 2.0 – Pracownicy

(pdf)

 1. Dane osobowe i identyfikacyjne pracownika
 2. Zatrudnienie
  1. Dane zatrudnienia / Employment
  2. Warunki zatrudnienia / Condition
  3. Zgody na dodatkowe zatrudnienie / Agreement
 3. Stopnie i tytuły
  1. Tytuły zawodowe / Professional title
  2. Stopień naukowy / Academic Degree
  3. Stopień równoważny / Equivalent degree
  4. Tytuł naukowy / Academic Title
 4. Oświadczenia
  1. Oświadczenia o dyscyplinie / Discipline statement
  2. Oświadczenia N / N statement
  3. Oświadczenia dot. ewaluacji / Artistic Achievement Statements By Employee
 5. Prowadzone zajęcia
  1. Informacje o prowadzonych zajęciach / Conducted classes
  2. Roczny wymiar zajęć dydaktycznych / Pensum
  3. Prowadzenie zajęć w szkole doktorskiej / Doctoral Schools
 6. Kompetencje / Competence
 7. Nieobecności / Absence
 8. Kary pracownicze / Judgement, Penalty
 9. Funkcje kierownicze / Managerial Functions
 10. Import / Import Employee
 11. Historyczni pracownicy / Employees
 12. Stan pracownika w JSONie / Json Employee

POL-on 2.0 – Doktoranci – Osoby ubiegające się o stopień doktora

POL-on 2.0 – Studenci

POL-on 2.0 – Osiągnięcia artystyczne

POL-on 2.0 – Postępowania awansowe

POL-on 2.0 – Projekty naukowe