Prowadzenie zajęć w szkole doktorskiej jest sekcją w zakładce „Prowadzone zajęcia” w danych pracownika.

Decyzją ministerstwa informacje o prowadzonych zajęciach w szkole doktorskiej należy uzupełnić od dnia wdrożenia funkcjonalności tj. 1 września 2021 r.

Termin na wprowadzenie danych wynosi (tak samo, jak w przypadku innych danych dotyczących pracowników) do 30 dni od momentu zaistnienia zdarzenia lub zmiany w zdarzeniu.

Aby zarejestrować informację o prowadzeniu zajęć w szkole doktorskiej przez naszego pracownika, kliknij przycisk „+ Dodaj prowadzenie zajęć w szkole doktorskiej”.

W pierwszym kroku wybierz nazwę szkoły doktorskiej z rozwijanego menu. Następnie w sekcji „Nazwa/zakres programu kształcenia” wskaż właściwy program szkoły doktorskiej.

Zatwierdź wprowadzone dane za pomocą zielonego znacznika zapisu znajdującego się po prawej stronie.

Uwaga! W formularzu  podczytują się dane zarejestrowane w module Szkoły doktorskie. Jeśli nie znajdziesz właściwej nazwy szkoły doktorskiej lub programu kształcenia zweryfikuj czy informacje te zostały zarejestrowane w POL-on 2.0.

Dostęp do modułu Szkoły doktorskie wymaga nadanych ról INST_SZKOLY_DR_ADM lub INST_SZKOLY_DR_PODGLAD na całość uczelni.

Status w kolumnie poinformuje cię o poprawnym wprowadzeniu danych.

System wyświetli znacznik alertu w przypadku wybrania programu kształcenia z innej szkoły doktorskiej lub usunięcia informacji o szkole doktorskiej.

Zapisany rekord możesz:

  • edytować
  • przenieść do zakładki nieaktualne lub
  • usunąć.

Przeniesiony rekord do sekcji nieaktualne można

  • przenieść do zakładki aktualne lub
  • usunąć.