Historii zmian” możesz podejrzeć zmiany w poszczególnych formatkach danych kształcenia. Aby to zrobić, wejdź w zakładkę „Kształcenie doktorantów”. Kliknij w opcję „Historia zmian”. Następnie kliknij w interesującą cię belkę. Spowoduje to rozwinięcie szczegółowych informacji.

Zmiany są zapisywane jako kolejne rekordy (wersje danych) wraz z datą ich wprowadzenia.

Zauważ, że w „Historii zmian” jako kolejne rekordy są rejestrowane tylko zmiany, które odzwierciedlają zmiany w stanie faktycznym, występujące od pewnego momentu w czasie. Natomiast jeśli chodzi o korekty danych, to są one oczywiście przeprowadzane w systemie, jednak nie odkładają się w historii zmian jako osobne rekordy.

Z poziomu Historii zmian możesz również skorygować dane. W tym celu kliknij w przycisk „Koryguj” z prawej strony. W naszym przykładzie poprawiamy dyscyplinę – z „nauki prawne” na „nauki o polityce i administracji”.

Zwróć uwagę, że korygujesz zawsze określoną wersję danych (określony rekord). Aby poprawiona wersja wyświetlała się w aktualnych danych kształcenia, upewnij się, że korygujesz ostatnią wersję danych (ostatni rekord) albo wszystkie wersje.


Zobacz też:

Kształcenie doktorantów Zmiana programu kształcenia Zawieszenie kształcenia

 

Korekta danych kształcenia Zakończenie kształcenia Skreślenie doktoranta