Student jest identyfikowany w systemie jednym dokumentem identyfikacyjnym. Jest to:

  • numer PESEL w przypadku studentów polskich oraz cudzoziemców, którym PESEL został nadany lub
  • dokument tożsamości (dowód osobisty, paszport, karta pobytu, polski dokument podróży dla cudzoziemca, tymczasowy polski dokument podróży dla cudzoziemca, polski dokument tożsamości cudzoziemca) w przypadku cudzoziemców nieposiadających numeru PESEL.

Nie ma potrzeby dodawania dokumentu tożsamości Polakom. Są identyfikowani PESELem.

Zmiana sposobu identyfikacji studenta w systemie jest rejestrowana za pomocą interfejsu jako zmiana biznesowa i oznacza wprowadzenie nowej wersji danych, ze wskazaniem daty od kiedy ta zmiana obowiązuje w systemie.

Więcej o różnicy między zmianą biznesową a korektą danych przeczytasz tu.

W przypadku otrzymania przez cudzoziemca numeru PESEL możesz wprowadzić tę informację do jego danych i od tego momentu student będzie identyfikowany w systemie za jego pomocą.

Aby zarejestrować cudzoziemcy numer PESEL, w danych studenta kliknij w przycisk „Edytuj”, a następnie użyj opcji „Zmień aktualne dane”.

Wskaż jako identyfikację PESEL. W kolejnym kroku możesz wprowadzić numer PESEL. Zjedź na dół ekranu. Wprowadź datę obowiązywania zmiany i zapisz formularz.

Zmiana sposobu identyfikacji zostanie odzwierciedlona  w sekcji „Historia zmian”.

Inny wpis, którym możesz być zainteresowany:

Zobacz powyższy scenariusz w postaci graficznej:​

Zobacz także ten scenariusz:​