Poniżej przedstawiamy zestawienie ogólnych informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych w ramach Systemu POL-on oraz sposobów zapewniania im ochrony zarówno w odniesieniu do osób, których dane są zawarte w systemie, jak i użytkowników instytucjonalnych

 • 1. INFORMACJE OGÓLNE

 • 2. PRZEPISY PRAWA DOTYCZĄCE SYSTEMU POL-ON W KONTEKŚCIE PRZETWARZANYCH DANYCH OSOBOWYCH

 • 3. ZBIORY DANYCH PRZETWARZANYCH W RAMACH SYSTEMU POL-ON

 • 4. ADMINISTRATORZY DANYCH OSOBOWYCH W SYSTEMIE POL-ON

 • 5. PODMIOT PRZETWARZAJĄCY DANE

 • 6. CEL PRZETWARZANIA DANYCH W SYSTEMIE POL-ON

 • 7. PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH W SYSTEMIE POL-ON

 • 8. ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 • 9. KATEGORIE OSÓB I ZAKRES ZBIERANYCH DANYCH

 • 10. PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ

 • 11. BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH W SYSTEMIE POL-ON

 • 12. SPOSÓB ZBIERANIA DANYCH W SYSTEMIE POL-ON

 • 13. PRZECHOWYWANIE DANYCH

 • 14. ODBIORCY DANYCH I UDOSTĘPNIANIE DANYCH INNYM PODMIOTOM


Zobacz też:

Role w systemie Zakładanie konta użytkownikowi Zarządzanie kontem użytkownika