Ogólnodostępne raporty z zakresu nauki i szkolnictwa wyższego znajdują się w RAD-onie. Więcej dowiesz się tu.

Raporty z hurtowni danych

Nowy moduł Raporty  bazuje na danych gromadzonych w hurtowni danych, która integruje dane ze wszystkich systemów budowanych przez Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy.

Hurtowania danych jest lub będzie podstawą dla większości procesów operujących na danych, takich jak:

  • sprawozdawczość GUS,
  • procesy ewaluacyjne,
  • integracja systemów POL-on / JSA / PBN / Inventorum / Nauka Polska,
  • zestawienia publiczne POL-on,
  • otwarte API systemu RAD-on,
  • baza wiedzy systemu RAD-on.

Nowy mechanizm raportowy oparty o dane i procesy zachodzące w ramach hurtowni danych daje gwarancję zgodności danych na wielu płaszczyznach wykorzystania.

Mechanizm raportowy jest pierwszą wersją i będzie jeszcze znacząco ewoluował.

Zakres dostępnych zestawień będzie stopniowo rozszerzany.

Aby wejść do modułu Raporty, po zalogowaniu do POL-onu kliknij w niebieską ikonę spisu treści w lewym górnym rogu ekranu. W menu bocznym, które się pojawi wybierz moduł „Raporty”.

Moduł Raporty składa się z dwóch zasadniczych części:

  • Generowanie raportów
  • Raporty wygenerowane

Aby zlecić wygenerowanie  nowego zestawienia lub zobaczyć wszystkie możliwe do wygenerowania typy raportów wybierz sekcję „Generowanie raportów”, a następnie wybierz odpowiedni obszar zestawienia.

Lista możliwych raportów zależy od uprawnień, jakie posiada zalogowany użytkownik w danym podmiocie.

Zlecone przez siebie i wygenerowane raporty (pogrupowane według typu) znajdują się w sekcji „Raporty wygenerowane”.

Moduł umożliwia dostęp do zestawień wygenerowanych do 30 dni wstecz.

Ponieważ niektóre przeglądarki (np. Firefox) potrafią dopisywać rozszerzenie .txt do wygenerowanych plików zalecane jest korzystanie z przeglądarki Chrome.

Aktualnie w module Raporty dostępne są zestawienia w następujących obszarach:

Generowanie raportu

Po wybraniu właściwego obszaru w sekcji „Generowanie raportów” zobaczysz dostępne raporty.

 

Kliknij w przycisk generowania raportu, znajdujący się z prawej strony nazwy wybranego zestawienia.

W kolejnym kroku wybierz format zestawienia (CSV lub XLSX). Potwierdź wybór klikając w przycisk „Generuj”.

Jeśli dostępny jest tylko jeden format, krok ten będzie pominięty.

W przypadku raportów generowanych na zadany dzień (ikona C+) będziesz musiał dodatkowo wskazać dzień z kalendarza.

Zestawienie jest generowane asynchronicznie, co oznacza, że może być ono niedostępne tuż po zleceniu.

Po wykonaniu zlecenia zostaniesz poinformowany o możliwości przejścia do wygenerowanego raportu w sekcji „Raporty wygenerowane”.

Do sekcji tej możesz przejść także korzystając z akcji „Przejdź do wygenerowanego raportu”.

Rozszerzone zestawienie na wybrany dzień posiada inną ikonę generowania. To zlecenie umożliwia wprowadzenie danej wpływającej na zawartość raportu.

Pobieranie raportu

Pobieranie raportu możliwe jest z poziomu sekcji „Raporty wygenerowane”.

Aby pobrać wygenerowany raport kliknij w strzałkę „Pobierz raport”, która znajduje się z prawej strony rekordu, w kolumnie Akcje.

Pobieranie raportu możliwe jest tylko dla statusu „Wygenerowany”. Jeśli twój raport nadal ma status „Wysłany” lub „W toku” odśwież stronę przyciskiem, który znajduje się u góry strony i zaczekaj na zmianę statusu.

Moduł umożliwia dostęp do zestawień generowanych do 30 dni wstecz.

Inna akcja dostępna z tego poziomu to opcja ponownego zlecenia wygenerowania raportu.

Aby ponownie wygenerować to samo zestawienie kliknij z w przycisk „Przejdź do ponownego generowania raportu”. Zostaniesz przeniesiony z powrotem do sekcji „Generowanie raportu”.