W module Raporty w obszarze Studenci (nowy wykaz) dostępne są zestawienia studentów otrzymujących pomoc materialną. Aktualnie są to:

 • Rodzaje pomocy materialnej w roku akademickim 2019/2020,
 • Raport studentów otrzymujących pomoc materialną po uzyskaniu tytułu zawodowego magistra, magistra inżyniera albo równorzędnego lub podejmujących ponownie studia pierwszego stopnia,
 • Raport studentów otrzymujących pomoc materialną w tym samym czasie na więcej niż jednym kierunku studiów,
 • Raport studentów otrzymujących pomoc materialną po upłynięciu okresu przysługiwania świadczeń.

Niniejszy wpis został poświęcony pierwszemu z powyższych raportów. O kolejnych przeczytasz w osobnym wpisie.

 

Raport Rodzaje pomocy materialnej w roku akademickim 2019/2020 został przekazany na potrzeby weryfikacji danych w  sprawozdaniu GUS S-11.

Obejmuje on zakres następujących danych:

 • Imię i nazwisko osoby, która otrzymywała pomoc materialną w roku 2019 lub 2020
 • PESEL/Numer dokumentu tożsamości
 • Kod uruchomienia studiów, w ramach których student otrzymywał stypendium
 • Nazwa studiów (uruchomienia)
 • Data rozpoczęcia studiów
 • Data skreślenia ze studiów
 • Data zakończenia studiów
 • Instytucja prowadząca studia (Nazwa uczelni)
 • Nazwa filii
 • Stypendium ministra
 • Stypendium socjalne
 • Stypendium dla osób niepełnosprawnych
 • Stypendium rektora
 • Zapomoga
 • Miesiąc, w którym była otrzymywana pomoc materialna|
 • Rok kalendarzowy, w którym była otrzymywana dana pomoc materialna

W raporcie powinni zostać ujęci wszyscy studenci z nowego wykazu (wykaz studentów 2019/2020) dla uczelni, która generuje raport, którzy w roku akademickim 2019/2020 otrzymywali w jakimkolwiek miesiącu pomoc materialną (stypendium ministra, socjalne, dla osób niepełnosprawnych lub zapomogę).

Wartość „Tak” oznacza, że w danym miesiącu była otrzymywana pomoc danego rodzaju. Brak wartości oznacza, że dana pomoc nie była otrzymywana.

Dostępne formaty pliku: CSV i XLSX.

Role umożliwiające dostęp do raportu: INST_PR_WS lub INST_PR_WS_PODGLAD (zdefiniowane na główce uczelni)

Generowanie raportu

Aby wygenerować  raport należy wykonać poniższe czynności.

Po  zalogowaniu się do systemu kliknij niebieską ikonę spisu treści w lewym górnym rogu ekranu i wybierz moduł Raporty. Następnie kliknij w kafel „Generowanie raportu”.

Wybierz obszar Studenci (nowy wykaz).

Następnie kliknij w przycisk generowania raportu, znajdujący się z prawej strony nazwy zestawienia.

W kolejnym kroku wybierz format zestawienia (CSV lub XLSX). Potwierdź wybór klikając w przycisk „Generuj”.

Jeśli dostępny jest tylko jeden format, krok ten będzie pominięty.

Zestawienie jest generowane asynchronicznie, co oznacza, że może być ono niedostępne tuż po zleceniu.

Po wykonaniu zlecenia zostaniesz poinformowany o możliwości przejścia do wygenerowanego raportu w sekcji „Raporty wygenerowane”.

Do sekcji tej możesz przejść także korzystając z akcji „Przejdź do wygenerowanego raportu”.

Pobieranie raportu

Pobieranie raportu możliwe jest z poziomu sekcji „Raporty wygenerowane”.

Aby pobrać wygenerowany raport kliknij w przycisk „Pobierz raport”, znajdujący się z prawej strony nazwy wybranego zestawienia.

Pobieranie raportu możliwe jest tylko dla statusu „Wygenerowany”. Jeśli twój raport nadal ma status „Wysłany” lub „W toku” odśwież stronę i zaczekaj na zmianę statusu.

Inna akcja dostępna z tego poziomu to opcja ponownego zlecenia wygenerowania raportu.

Aby ponownie wygenerować to samo zestawienie kliknij z w przycisk „Przejdź do ponownego generowania raportu”. Zostaniesz przeniesiony z powrotem do sekcji „Generowanie raportu”.