W ramach tego obszaru dostępne są raporty:

 • Osoby, dla których wszczęte zostało postępowanie awansowe o nadanie stopnia doktora,
 • Osoby, dla których wszczęte zostało postępowanie awansowe o nadanie stopnia doktora habilitowanego.

Dostępne formaty pliku: CSV XLSX.

Osoby, dla których wszczęte zostało postępowanie awansowe o nadanie stopnia doktora

W celu pobrania raportu wymagane jest posiadanie następujących uprawnień (nadanych na całość uczelni):

 • INST_DR_DRHAB
 • INST_DR_DRHAB_PODGLAD INST_PR_DANE_RESTRYKCYJNE

Zakres danych w raporcie obejmuje:

 • Instytucja,
 • Instytucja nadzorująca,
 • Stan,
 • Status postępowania,
 • Imię,
 • Aktualne imię,
 • Pozostałe imiona,
 • Aktualne pozostałe imiona,
 • Przedrostek nazwiska,
 • Aktualny przedrostek nazwiska,
 • Nazwisko,
 • Aktualne nazwisko,
 • PESEL,
 • Aktualny PESEL,
 • Numer dokumentu,
 • Aktualny numer dokumentu,
 • Typ dokumentu,
 • Aktualny typ dokumentu,
 • Kraj dokumentu,
 • Aktualny kraj dokumentu,
 • Rodzaj stopnia,
 • Data wszczęcia postępowania,
 • Dziedzina,
 • Dyscyplina,
 • Jednostki współprowadzące,
 • Data nadania,
 • Numer decyzji o nadaniu,
 • Data wydania decyzji w sprawie pozbawienia stopnia,
 • Numer decyzji w sprawie pozbawienia stopnia,
 • Typ pozbawienia stopnia,
 • Tytuł rozprawy,
 • Data złożenia rozprawy,
 • Forma rozprawy,
 • Rozprawa jest wydzieloną częścią pracy zbiorowej (Tak/Nie),
 • Imię recenzenta,
 • Pozostałe imiona recenzenta,
 • Nazwisko recenzenta,
 • Przedrostek nazwiska recenzenta,
 • Nazwa podmiotu zatrudniającego recenzenta,
 • Rola: recenzent/członek komisji.

Osoby, dla których wszczęte zostało postępowanie awansowe o nadanie stopnia doktora habilitowanego

W celu pobrania raportu wymagane jest posiadanie następujących uprawnień (nadanych na całość uczelni):

 • INST_DR_DRHAB
 • INST_DR_DRHAB_PODGLAD INST_PR_DANE_RESTRYKCYJNE

Zakres danych w raporcie obejmuje:

 • Instytucja,
 • Instytucja nadzorująca,
 • Stan,
 • Status postępowania,
 • Imię,
 • Aktualne imię,
 • Pozostałe imiona,
 • Aktualne pozostałe imiona,
 • Przedrostek nazwiska,
 • Aktualny przedrostek nazwiska,
 • Nazwisko,
 • Aktualne nazwisko,
 • PESEL,
 • Aktualny PESEL,
 • Numer dokumentu,
 • Aktualny numer dokumentu,
 • Typ dokumentu,
 • Aktualny typ dokumentu,
 • Kraj dokumentu,
 • Aktualny kraj dokumentu,
 • Rodzaj stopnia,
 • Data wszczęcia postępowania,
 • Dziedzina,
 • Dyscyplina,
 • Jednostki współprowadzące,
 • Data nadania,
 • Numer decyzji o nadaniu,
 • Data wydania decyzji w sprawie pozbawienia stopnia,
 • Imię recenzenta,
 • Pozostałe imiona recenzenta,
 • Nazwisko recenzenta,
 • Przedrostek nazwiska recenzenta,
 • Nazwa podmiotu zatrudniającego recenzenta,
 • Rola: recenzent/członek komisji,
 • Stan,
 • Status postępowania.

Możliwość  generowania i pobierania zestawień zależna jest od uprawnień, jakie posiada zalogowany użytkownik w danym podmiocie.

Proces generowania i pobierania raportów przebiega analogicznie do innych raportów  zgodnie ze ścieżką opisaną tutaj.