W ramach tego obszaru dostępne są raporty:

 • Raport nadanych stopni dr/dr hab. (stare zasady),
 • Osoby, dla których wszczęte zostało postępowanie awansowe o nadanie stopnia doktora,
 • Osoby, dla których wszczęte zostało postępowanie awansowe o nadanie stopnia doktora habilitowanego,
 • Raport stopni i tytułów zarejestrowanych w systemie POL-on 1.0 i POL-on 2.0.

Dostępne formaty pliku: CSV XLSX.

Raport nadanych stopni dr/dr hab. (stare zasady)

Role uprawniające do pobrania raportu w kontekście:

 • instytucji: INST_DR_DRHAB, INST_DR_DRHAB_PODGLAD – raport zawiera dane instytucji z kontekstu,
 • federacji: FED_DR_DRHAB, FED_DR_DRHAB_PODGLAD – raport zawiera dane instytucji z kontekstu (wprowadzone przez jednostki sfederowane),
 • ministerstwa: MIN_DR_DRHAB, MIN_DR_DRHAB_PODGLAD – raport zawiera stopnie nadane przez wszystkie instytucje

Zakres danych w raporcie obejmuje:

 • Imię
 • Nazwisko
 • PESEL / Dokument tożsamości
 • Data wszczęcia przewodu doktorskiego
 • Nadany stopień
 • Data uchwały o nadaniu stopnia
 • Obszar > Dziedzina > Dyscyplina > Specjalność
 • Jednostka, która nadała stopień
 • Status
 • Zawiadomienie utworzone przez
 • Streszczenie/autoreferat [TAK/NIE]

W tym raporcie udostępniona jest możliwość pobrania raportu na wskazany dzień (+).

Osoby, dla których wszczęte zostało postępowanie awansowe o nadanie stopnia doktora

W celu pobrania raportu wymagane jest posiadanie następujących uprawnień (nadanych na całość uczelni):

 • INST_DR_DRHAB
 • INST_DR_DRHAB_PODGLAD INST_PR_DANE_RESTRYKCYJNE

Zakres danych w raporcie obejmuje:

 • Instytucja,
 • Instytucja nadzorująca,
 • Stan,
 • Status postępowania,
 • Imię,
 • Aktualne imię,
 • Pozostałe imiona,
 • Aktualne pozostałe imiona,
 • Przedrostek nazwiska,
 • Aktualny przedrostek nazwiska,
 • Nazwisko,
 • Aktualne nazwisko,
 • PESEL,
 • Aktualny PESEL,
 • Numer dokumentu,
 • Aktualny numer dokumentu,
 • Typ dokumentu,
 • Aktualny typ dokumentu,
 • Kraj dokumentu,
 • Aktualny kraj dokumentu,
 • Rodzaj stopnia,
 • Data wszczęcia postępowania,
 • Dziedzina,
 • Dyscyplina,
 • Jednostki współprowadzące,
 • Data nadania,
 • Numer decyzji o nadaniu,
 • Data wydania decyzji w sprawie pozbawienia stopnia,
 • Numer decyzji w sprawie pozbawienia stopnia,
 • Typ pozbawienia stopnia,
 • Tytuł rozprawy,
 • Data złożenia rozprawy,
 • Forma rozprawy,
 • Rozprawa jest wydzieloną częścią pracy zbiorowej (Tak/Nie),
 • Imię recenzenta,
 • Pozostałe imiona recenzenta,
 • Nazwisko recenzenta,
 • Przedrostek nazwiska recenzenta,
 • Nazwa podmiotu zatrudniającego recenzenta,
 • Rola: recenzent/członek komisji.

Osoby, dla których wszczęte zostało postępowanie awansowe o nadanie stopnia doktora habilitowanego

W celu pobrania raportu wymagane jest posiadanie następujących uprawnień (nadanych na całość uczelni):

 • INST_DR_DRHAB
 • INST_DR_DRHAB_PODGLAD INST_PR_DANE_RESTRYKCYJNE

Zakres danych w raporcie obejmuje:

 • Instytucja,
 • Instytucja nadzorująca,
 • Stan,
 • Status postępowania,
 • Imię,
 • Aktualne imię,
 • Pozostałe imiona,
 • Aktualne pozostałe imiona,
 • Przedrostek nazwiska,
 • Aktualny przedrostek nazwiska,
 • Nazwisko,
 • Aktualne nazwisko,
 • PESEL,
 • Aktualny PESEL,
 • Numer dokumentu,
 • Aktualny numer dokumentu,
 • Typ dokumentu,
 • Aktualny typ dokumentu,
 • Kraj dokumentu,
 • Aktualny kraj dokumentu,
 • Rodzaj stopnia,
 • Data wszczęcia postępowania,
 • Dziedzina,
 • Dyscyplina,
 • Jednostki współprowadzące,
 • Data nadania,
 • Numer decyzji o nadaniu,
 • Data wydania decyzji w sprawie pozbawienia stopnia,
 • Imię recenzenta,
 • Pozostałe imiona recenzenta,
 • Nazwisko recenzenta,
 • Przedrostek nazwiska recenzenta,
 • Nazwa podmiotu zatrudniającego recenzenta,
 • Rola: recenzent/członek komisji,
 • Stan,
 • Status postępowania.

Raport stopni i tytułów zarejestrowanych w systemie POL-on 1.0 i POL-on 2.0

W celu pobrania raportu wymagane jest posiadanie następujących uprawnień (nadanych na całość uczelni):

 • INST_DR_DRHAB
 • INST_DR_DRHAB_PODGLAD INST_PR_DANE_RESTRYKCYJNE

Zakres danych w raporcie obejmuje:

 • Instytucja
 • Imię
 • Nazwisko
 • PESEL/Dokument tożsamości
 • Stopień (Dr/Dr hab)
 • Nadano (Tak/Nie)
 • Status
 • Data wszczęcia postępowania
 • Data wszczęcia przewodu doktorskiego
 • Data nadania stopnia
 • Data uchwały o nadaniu stopnia
 • Data wydania decyzji o odmowie nadania stopnia
 • Data wydania decyzji w sprawie pozbawienia stopnia
 • Typ decyzji (Unieważnienie/Uchylenie)
 • Data wydania decyzji w sprawie stwierdzenia nieważności postępowania o nadanie stopnia
 • Data wydania decyzji o umorzeniu postępowania
 • Dziedzina
 • Dyscyplina
 • System (POL-on 1/POL-on 2)

Dostępne formaty pliku: CSV XLSX.

Możliwość  generowania i pobierania zestawień zależna jest od uprawnień, jakie posiada zalogowany użytkownik w danym podmiocie.

Proces generowania i pobierania raportów przebiega analogicznie do innych raportów  zgodnie ze ścieżką opisaną tutaj.