OPI PIB wspólnie z MNiSW podjęło decyzję, że uczelnie, które nie przeprowadziły samodzielnie uporządkowania problemu migracyjnego mogą zostać objęte automatycznym procesem porządkowym przez OPI PIB – pod warunkiem dokonania stosownego zgłoszenia. Więcej na ten temat przeczytasz tutaj.

Natomiast  procedura opisana w poniższym wpisie jest skierowana do tych uczelni, którą mają zamiar dokonać uporządkowania warunków zatrudnienia w zakresie siatki stanowisk samodzielnie – w szczególności, jeśli chcą, aby przejście na nową siatkę stanowisk miało datę inną niż 1 października 2018 r.

Poniżej przedstawiamy szczegółowy opis strategii 1 rozwiązania problemu migracyjnego dotyczącego siatki stanowisk w module Pracownicy – usługi usuwania przekonwertowanych warunków zatrudnienia.

Wyjaśnienie istoty problemu migracyjnego, jakie oferujemy usługi służące rozwiązaniu tego problemu i do kogo są one skierowane znajdziesz tutaj.

Na temat strategii 2 przeczytasz tutaj.

Cel usługi

Jedynym celem usługi dostępnej w ramach strategii 1 jest możliwość usunięcia warunków zatrudnienia, które bazują na stanowiskach z nowej siatki stanowisk, powodujących problemy w podmiotach, które nie mają wdrożonej nowej siatki i chcą posługiwać się starą siatką w trakcie okresu przejściowego (czyli do dnia 2020-09-30).

System przechowuje historię techniczną, a więc informacja o usuniętych warunkach zatrudnienia dalej będzie się znajdować w systemie POL-on. Natomiast usunięcie to sprawi, iż stan biznesowy nie będzie zawierał już takich stanowisk i umożliwi wgranie poprawnego stanu z systemu uczelni.

Uwaga! Zaleca się wykonanie usługi najpierw na maszynie DEMO, a dopiero później na maszynie PROD.

Działanie / warianty wywołania usługi

Wariant 1 – tryb „actualConditions”

Jeśli usługa zostanie wywołana w tym trybie, to z zalogowanego podmiotu zostaną usunięte warunki zatrudnienia aktywne na dzień bieżący o stanowiskach podanych powyżej.

Wariant 2 – tryb „allConditions”

Jeśli usługa zostanie wywołana w tym trybie, to zostaną usunięte wszystkie warunki zatrudnienia o stanowiskach podanych powyżej z zalogowanego podmiotu.

Wariant 3 – tryb „actualConditions” z podaniem id stanowiska

W tym trybie należy podać wartość w polu „position”, może to być jedynie jeden numer i ten numer musi być numerem z listy stanowisk określonej powyżej.

Jeśli usługa zostanie wywołana w tym wariancie, to zostaną usunięte warunki zatrudnienia aktywne na dzień bieżący o stanowisku podanym w parametrze „position”.

Wariant 4 – tryb „allConditions” z podaniem id stanowiska

W tym trybie należy podać wartość w polu „position”, może to być jedynie jeden numer i ten numer musi być numerem z listy stanowisk określonej powyżej.

Jeśli usługa zostanie wywołana w tym wariancie, to zostaną usunięte wszystkie warunki zatrudnienia o stanowisku podanym w parametrze „position”.

Przykład wywołania. Wywołanie usługi usuwania warunków zatrudnienia

Aby uruchomić ten proces, należy wywołać usługę DELETE:
adres_serwera/employees-api/institution/convertedConditions/{deleteDateMode}.

Np.: https://polon2-demo.opi.org.pl/employees-api/institution/convertedConditions/{deleteDateMode}

(wersja dla środowiska produkcyjnego: https://polon2.opi.org.pl/employees-api/institution/convertedConditions/{deleteDateMode} )

Parametr “deleteDateMode” może przyjmować wartości: ALL_CONDITIONS, ACTUAL_CONDITIONS.

Opis wywołania usługi w programie POSTMAN:

  • W sekcji Body może być wprowadzony id stanowiska (lista kodów stanowisk poniżej). W przypadku braku id system domyślnie wykona operację usuwania dla wszystkich poniższych stanowisk.

  • Przykład z jednym kodem na liście: {„positions”:[„240”]}.

  • Wysyłamy żądanie.

  • W odpowiedzi dostaniemy identyfikator jobExecutionId, którego możemy użyć, aby podejrzeć, jaki jest status przetwarzania.
Wskazówki
  1. Dla wariantów 1 i 2 musimy w Body wpisać {„positions”:[]}.
  2. Dla wariantów 3 i 4, jeśli chcemy usunąć jednocześnie więcej niż jedno wskazane przez nas stanowisko, musimy w Body wpisać: {„positions”:[„146”, „160”]}.
  3. Jeśli dla wariantów 3 i 4 w Body wpiszemy {„positions”:[]}, to system usuwa nam wszystkie stanowiska z listy stanowisk objętych procedurą porządkową.

Podgląd statusu usługi

Poniższa prezentacja bazuje na zadaniu o numerze 65 („jobExecutionId”).

Adres usługi: adres_serwera/employees-api/jobStatus/{ jobExecutionId },

np: GET https://polon2-demo.opi.org.pl/employees-api/jobStatus/65.

wersja dla środowiska produkcyjnego: GET https://polon2.opi.org.pl/employees-api/jobStatus/65.

W konfiguracji uzupełniamy tylko Headers, podobnie jak w punkcie 4 z aktualnym access_tokenem i wysyłamy.

Po pewnym czasie status powinien zmienić się na COMPLETED.

Uwaga! W niektórych przypadkach może to trwać około godziny.


Dokument do pobrania

Pełen dokument dotyczący procedury rozwiązania problemu migracyjnego wraz ze szczegółowymi opisami usług w ramach obydwu dostępnych strategii możesz pobrać tutaj: Procedury rozwiązania problemu migracyjnego_11.12.2020


Zobacz też:

Siatka stanowisk