W związku z zapewnieniem możliwości zakończenia obowiązywania oświadczenia o dyscyplinie osobie, której zakończyła się umowa o pracę (lub mianowanie) i która to pozostaje w podmiocie tylko w charakterze innej osoby prowadzącej zajęcia, do systemu została wprowadzona możliwość kończenia zatrudnienia systemowego pomimo trwających uproszczonych warunków zatrudnienia, np. umowy cywilno-prawnej.

Na temat tego, jak rozumieć zatrudnienie systemowe, przeczytasz tutaj.

Wprowadzane usprawnienia systemowe umożliwiają obsłużenie przypadku, kiedy umowa o pracę (lub mianowanie) stanowiła podstawę do rejestracji oświadczenia o reprezentacji dyscyplin. Następnie wygasła, więc nie ma już podstaw, aby oświadczenie o dyscyplinie mogło trwać. Jednocześnie, w ramach tego samego zatrudnienia, osoba prowadzi zajęcia na podstawie umowy cywilno-prawnej (lub innego uproszczonego warunku zatrudnienia). Pomimo wygaśnięcia umowy o pracę,  umowa cywilno-prawna trwa dalej i blokuje możliwość zamknięcia zatrudnienia systemowego, wymuszając tym samym trwanie oświadczenia o dyscyplinie.

Dotychczas trwanie jakiegokolwiek warunku zatrudnienia („zwykłego” – stosunku pracy lub uproszczonego – np. umowy cywilno-prawnej) uniemożliwiało zamknięcie zatrudnienia systemowego. Zatem można było zamknąć zatrudnienie systemowe dopiero po zakończeniu umowy cywilno-prawnej.

Stan po wprowadzeniu aktualizacji systemu

Po zmianach, system pozwala na zakończenie zatrudnienia przy trwającej umowie cywilno-prawnej (lub innym uproszczonym warunku zatrudnienia). 

Umowa cywilno-prawna powinna więc być tylko „osadzona” swoją datą początkową w okresie trwania zatrudnienia systemowego. Natomiast data zakończenia umowy cywilno-prawnej może wykraczać poza ramy czasowe zatrudnienia systemowego. Innymi słowy, uproszczony warunek zatrudnienia będzie mógł trwać po dacie zakończenia zatrudnienia systemowego.

Natomiast trwająca umowa o pracę dalej będzie blokowała możliwość zakończenia zatrudnienia.

Poniżej przedstawiamy, jak ta operacja wygląda w systemie.

Warunki zatrudnienia zostały rozdzielone się na aktualne i nieaktualne w ramach tego samego zatrudnienia.

Zatrudnienie to będzie nadal wyszukiwane przez system jako aktualne dzięki aktywnym uproszczonym warunkom zatrudnienia.


Zatrudnienie systemowe