W związku z zapewnieniem możliwości zakończenia obowiązywania oświadczenia o dyscyplinie osobie, której zakończyła się umowa o pracę (lub mianowanie) i która to pozostaje w podmiocie tylko w charakterze innej osoby prowadzącej zajęcia, do systemu została wprowadzona możliwość kończenia zatrudnienia systemowego pomimo trwających uproszczonych warunków zatrudnienia, np. umowy cywilnoprawnej.

Na temat tego, jak rozumieć zatrudnienie systemowe, przeczytasz tutaj.

Wprowadzane usprawnienia systemowe umożliwiają obsłużenie przypadku, kiedy umowa o pracę (lub mianowanie) stanowiła podstawę do rejestracji oświadczenia o reprezentacji dyscyplin. Następnie wygasła, więc nie ma już podstaw, aby oświadczenie o dyscyplinie mogło trwać. Jednocześnie, w ramach tego samego zatrudnienia, osoba prowadzi zajęcia na podstawie umowy cywilnoprawnej (lub innego uproszczonego warunku zatrudnienia). Pomimo wygaśnięcia umowy o pracę,  umowa cywilnoprawna trwa dalej i blokuje możliwość zamknięcia zatrudnienia systemowego, wymuszając tym samym trwanie oświadczenia o dyscyplinie.

Dotychczas trwanie jakiegokolwiek warunku zatrudnienia („zwykłego” – stosunku pracy lub uproszczonego – np. umowy cywilnoprawnej) uniemożliwiało zamknięcie zatrudnienia systemowego. Zatem można było zamknąć zatrudnienie systemowe dopiero po zakończeniu umowy cywilnoprawnej.

Stan po wprowadzeniu aktualizacji systemu

Po zmianach, system pozwala na zakończenie zatrudnienia przy trwającej umowie cywilnoprawnej (lub innym uproszczonym warunku zatrudnienia). 

Umowa cywilnoprawna powinna więc być tylko „osadzona” swoją datą początkową w okresie trwania zatrudnienia systemowego. Natomiast data zakończenia umowy cywilno-prawnej może wykraczać poza ramy czasowe zatrudnienia systemowego. Innymi słowy, uproszczony warunek zatrudnienia będzie mógł trwać po dacie zakończenia zatrudnienia systemowego.

Natomiast trwająca umowa o pracę dalej będzie blokowała możliwość zakończenia zatrudnienia.

Poniżej przedstawiamy, jak ta operacja wygląda w systemie.

Warunki zatrudnienia zostały rozdzielone się na aktualne i nieaktualne w ramach tego samego zatrudnienia.

Zatrudnienie to będzie nadal wyszukiwane przez system jako aktualne dzięki aktywnym uproszczonym warunkom zatrudnienia.


Zatrudnienie systemowe