Aby możliwe było zarejestrowanie szkoły doktorskiej kształcącej w określonej dyscyplinie, podmiot musi posiadać uprawnienia do nadawania stopnia co najmniej doktora na dzień utworzenia szkoły doktorskiej. Chodzi o posiadanie uprawnień przez instytucję główną, a nie wydział. Informacje na ten temat system POL-on pobiera z modułu Instytucje.

Jeśli podczas rejestracji szkoły doktorskiej nie wyświetlają się wszystkie dziedziny i/lub dyscypliny, najprawdopodobniej oznacza to, że na datę utworzenia szkoły doktorskiej podmiot (= instytucja główna) nie posiadał uprawnienia do nadawania stopnia co najmniej doktora w tej dziedzinie/dyscyplinie.

Poniżej opisujemy, jak sprawdzić datę uzyskania uprawnień do nadawania stopnia naukowego.

W systemie POL-on 1 wybierz moduł Uprawnienia jednostek do nadawania stopni naukowych. Następnie wybierz sekcję „Przyznane uprawnienia (dr, dr hab.)”.

Wyświetli się „Zestawienie uprawnień do nadawania stopni naukowych”. W kolumnie „Jednostka uprawniona” kliknij w podmiot, którego uprawnienia chcesz sprawdzić (być może będziesz musiał przewinąć ekran trochę w dół).

Wyświetli się lista uprawnień podmiotu do nadawania stopni naukowych. Przy danej dziedzinie i dyscyplinie kliknij w ikonę akcji (ikona koła zębatego), a następnie w opcję „Historia zmian”.

W tym miejscu możesz sprawdzić, od kiedy obowiązują uprawnienia.


Zobacz też:

Szkoły doktorskie - informacje ogólne Rejestracja szkoły doktorskiej