Z widoku listy opisów wpływu można przejść do zestawienia „Stan przygotowania do ewaluacji” – należy kliknąć na przycisk o tej nazwie.

To zestawienie prezentujące informacjo o ewaluowanych dziedzinach i dyscyplinach, liczbie N, liczbie wymaganych opisów wpływu, liczbie zatwierdzonych opisów wpływu (z rodzajem „Wymagany”) oraz liczbie brakujących opisów wpływu w wymienionej dyscyplinie. Wszystkie te informacje są prezentowanie dla jednostki, w kontekście której, zalogowany jest użytkownik.

Jeśli w jakiekolwiek dyscyplinie będzie brakować opisów wpływu do wymaganej liczby to pojawi się komunikat o treści: „Istnieją dyscypliny, dla których nie wprowadzono wymaganej liczby opisów wpływu. Prosimy o sprawdzenie stanu przygotowania opisów wpływu do ewaluacji”.