W sekcji Kierownik projektu możesz wykonać poniższe czynności:

 • dodać kierownika
 • edytować zapisane dane kierownika w celu korekty
 • usunąć kierownika

Dodawanie kierownika

Aby uzupełnić informacje o kierowniku podmiotu kliknij w przycisk „+ Dodaj kierownika”, a następnie uzupełnij formatkę.

Dane osobowe będziesz mógł wprowadzić do formularza po wskazaniu rodzaju kierownika. Do wyboru masz pola:

 • Kierownik projektu,
 • Kierownik zespołu badawczego,
 • Kierownik z zagranicy (w tym przypadku pola z danymi pozostaną nieaktywne).

Do dyspozycji masz także opcję:

 • Projekt bez kierownika (w tym przypadku pola z danymi pozostaną nieaktywne).

Rozporządzenie wskazuje zakres do rejestracji kierownika. Należy podać:

 • imię i nazwisko kierownika projektu oraz okres kierowania projektem – w przypadku podmiotu będącego liderem grupy podmiotów realizującej projekt,​
 • imię i nazwisko kierownika zespołu badawczego – w przypadku podmiotu współrealizującego projekt.​

Członkowie zespołu nie podlegają rejestracji.​

Jeśli kierownik nie jest pracownikiem lub doktorantem twojej jednostki wprowadź jego dane:

 • imię i nazwisko oraz
 • okres kierowania projektem od – do (tylko w przypadku kierownika projektu).

Skorzystaj ze znacznika zapisu, aby zatwierdzić dane.

 

Jeśli kierownik jest pracownikiem lub doktorantem twojej jednostki dokonaj jego powiązania z danymi wprowadzonymi do POL-on. W tym celu po wprowadzeniu imienia i nazwiska użyj ikony lupy.

Powiązanie kierownika z pracownikiem lub doktorantem twojej jednostki jest wymagane na potrzeby ewaluacji.

W celu wyszukania kierownika możesz najpierw kliknąć w lupę, a dane osobowe wprowadzić w wyświetlone okno. Przeszukiwanie wykazu pracowników rozpocznie się po kliknięciu w przycisk „Szukaj”.

System przeszuka Wykaz Pracowników i Osób ubiegających się o stopień doktora. Jeśli odnajdzie pasujące rekordy wyświetli je w odpowiedniej sekcji (Doktoranci, Pracownicy).

 

 

Prawidłowe powiązanie można zweryfikować w atrybucie „Osoba szkolnictwa wyższego i nauki” która przyjmuje wartości pracownik, doktorant lub pracownik/doktorant.

Korekta danych i usunięcie informacji o kierowniku

W celu edycji danych kierownika użyj ikony ołówka. Po dokonaniu zmian zapisz zmiany w formularzu za pomocą zielonego haczyka.

Jeśli chcesz usunąć dane kierownika z rekordu użyj ikony śmietnika. Czynność ta jest nieodwracalna.