Pulpit użytkownika to przestrzeń, która ma pomóc w szybkim zapoznaniu się z:

 • zadaniami, przypisanymi do użytkownika (ze względu na nadane role w systemie),
 • najnowszymi komunikatami ministerstwa i materiałami szkoleniowymi,
 • materiałami pomocy do pracy w systemie.

Pulpit składa się z 5 obszarów:

 1. Ważne
 2. Zadania
 3. Aktualności i Komunikaty
 4. Ostatnio dodane lub aktualizowane
 5. Przydatne linki

1. Ważne

W tej części pulpitu wyświetlane są aktualności ze strony https://polon.nauka.gov.pl/aktualnosci/ które mają oznaczenie „Ważne”.

2. Zadania

Widoczne w tej części zadania zostały przypisane do ciebie przez system, ze względu na role, które masz nadane w systemie. Są one wyświetlane w dwóch zakładkach:

 • Najnowsze – 5 ostatnio dodanych zadań.
 • Bliski termin – 5 zadań ze zbliżającym się terminem.

Etykieta „nowe”

Do momentu odczytania zadania, będziesz widział przy nim etykietę „nowe”. Aby przeczytać treść zadania, kliknij w jego wiersz. Zadanie zostanie wyświetlone w osobnym oknie. Znajdziesz w nim:

 • Opis zadania
 • Termin realizacji
 • Liczbę dni pozostałych do terminu realizacji.

„Przejdź do wszystkich zadań”

Ten przycisk pozwoli ci przejść do zestawienia wszystkich zadań tj. zrealizowanych i niezrealizowanych, aktualnych i z terminem, który upłynął.

Zestawienie zadań

Zestawienie zadań obejmuje wszystkie zadania przypisane do nadanych ról – historyczne i aktualne. Po lewej stronie zestawienia znajdziesz filtry, które pozwolą szybko odnaleźć konkretne zadanie lub zadania.

Aby odszukać pojedyncze zadanie, wpisz jego tytuł i/lub identyfikator zewnętrzny we właściwym oknie i kliknij w przycisk „Szukaj”.

Aby przefiltrować zadania po wybranym atrybucie, wskaż właściwą informację w filtrach. Do wyboru masz:

 • Ankiety i ogłoszenia
 • Zadania zrealizowane i niezrealizowane
 • Zadania o terminie realizacji od-do
 • Zadania o terminie rozpoczęcia od-do
 • Zadania o dacie zakończenia od-do.

Po wskazaniu wybranych informacji, kliknij w przycisk „Szukaj”.

Pamiętaj, aby pomiędzy jednym a drugim wyszukiwaniem użyć przycisku „Wyczyść”.

Za pomocą udostępnionych ankiet, będziesz mógł wyrazić swoje opinie o systemie i wprowadzonych funkcjonalnościach. O możliwości wypełnienia ankiety poinformujemy cię za pomocą wyskakującego okienka.

Wyniki filtrowania wyświetlane są w widoku tabelarycznym. W tabeli znajdziesz:

 • Tytuł zadania
 • Identyfikator zewnętrzny
 • Termin realizacji
 • Datę rozpoczęcia
 • Datę zakończenia
 • Informację czy zadanie zostało zrealizowane (X oznacza zadanie niezrealizowane).

Jak oznaczyć zadanie jako wykonane?

Możesz zrobić to na dwa sposoby:

 1. Odszukaj zadanie w podzakładce „Najnowsze” lub „Bliski termin”. Kliknij w wiersz zadania, następnie wybierz „Oznacz jako zrealizowane”.
 2. Przejdź do zestawienia zadań. Odszukaj zadanie z wykorzystaniem dostępnych filtrów. Przejdź do szczegółów zadania (linkiem aktywnym jest tytuł zadania), a następnie wybierz „Oznacz jako zrealizowane”.

Uwaga! Oznaczenie zadania jako zrealizowane jest nieodwracalne.

3. Aktualności i komunikaty

W tej sekcji pulpitu możesz zapoznać się z ostatnio opublikowanymi aktualnościami systemu POL-on (dostępnymi na stronie https://polon.nauka.gov.pl/kategoria-aktualnosci/aktualnosci-pol-on/) oraz Komunikatami MNiSW (opublikowanymi na stronie https://polon.nauka.gov.pl/kategoria-aktualnosci/komunikat-mein/). Po kliknięciu w wybraną informację, system wyświetli ją w osobnym oknie.

Na pulpicie widzisz po 5 ostatnich aktualności i komunikatów. Jeśli chcesz, możesz przejść do strony aktualności i komunikatów. W tym celu użyj linków znajdujących się na dole sekcji.

4. Ostatnio dodane lub aktualizowane 

Ta sekcja wyświetla informacje z pomocy systemu i najczęściej zadawanych pytań (FAQ).

Wybierz właściwą podzakładkę (pomoc lub FAQ). System wyświetli 5 ostatnio opublikowanych lub zaktualizowanych informacji, ze wskazaniem modułu, którego dotyczą.

Aby zapoznać się z treścią wpisu, kliknij w wiersz z jego tytułem, a następnie kliknij w link „Czytaj dalej”.

Jeśli chcesz możesz przejść do wszystkich wpisów pomocy lub FAQ. W tym celu użyj linków znajdujących się na dole sekcji.

5. Przydatne linki

Na dole pulpitu znajdziesz bezpośrednie linki do:

 • Pomocy systemu
 • FAQ
 • Strony szkoleń
 • Kanału OPI PIB na YouTube
 • Platformy RAD-on.