Podstawa prawna

Art. 350 ust. 1 pkt 3 ustawy 2.0. Baza dokumentów planistyczno-sprawozdawczych obejmuje (…) sprawozdania i raporty z wykorzystania środków finansowych, o których mowa w art. 365.

Jak pobrać i wysłać sprawozdanie?

Aby wypełnić formularz sprawozdania z wykorzystania subwencji za 2019 r., zaloguj się do systemu POL-on 2.0. Upewnij się, że posiadasz rolę INST_FIN (więcej na temat potrzebnych ról przeczytasz tutaj). Wybierz z menu pozycję Baza dokumentów planistyczno-sprawozdawczych.

Zobaczysz widok z kaflem „Sprawozdanie z wykorzystania subwencji”. Znajdziesz tu między innymi informację o:

  • aktualnym statusie sprawozdania,
  • terminie przekazania sprawozdania do MNiSW – jest to termin, do którego należy wysłać sprawozdanie.

Po kliknięciu w kafel, przejdziesz do szczegółów sprawozdania. Zgodnie z instrukcją zamieszczoną na ekranie, najpierw pobierz szablon sprawozdania udostępniony w POL-onie – za pomocą przycisku „Pobierz szablon sprawozdania”.

Uwaga! To ważne, aby pobrać szablon z systemu, ponieważ dopiero ten krok powoduje zmianę statusu sprawozdania z „Gotowy do pobrania” na „Edycja”.

Następnie uzupełnij szablon danymi. Więcej na temat tego, jak należy wypełnić sprawozdanie przeczytasz w objaśnieniach, które można pobrać tutaj (dla poszczególnych typów instytucji).

Nie zmieniaj struktury pliku. To ważne, ponieważ system waliduje zgodność wgrywanego pliku z szablonem i może odrzucić sprawozdanie, jeśli będzie przesunięcie w wierszach lub kolumnach albo jeśli wykasujesz jakiś element.

Na koniec wgraj do systemu plik z danymi korzystając z przycisku „Importuj sprawozdanie”.

Jeśli plik jest poprawny i zostanie pomyślnie dodany, zobaczysz zielony komunikat „Dane sprawozdania zostały zaimportowane”.

Wypełniony i wysłany do POL-onu plik możesz pobrać, klikając w przycisk „Pobierz sprawozdanie”.

Ponowny import pliku ze sprawozdaniem

Popełniłeś błąd w pliku sprawozdania? To nic! Plik sprawozdania możesz wgrywać wielokrotnie, aż twoje dane będą takie, jak powinny.  Pamiętaj jednak, że kolejne wgranie pliku powoduje nadpisanie wcześniej wgranych danych. Z tego powodu system za każdym razem (poza pierwszym) sygnalizuje przy wgrywaniu pliku, że aktualnie zapisane dane zostają zastąpione tymi z pliku i prosi o potwierdzenie, czy na pewno chcesz dokonać takiej operacji.

Aby wysłać poprawiony plik, ponownie skorzystaj z przycisku „Importuj sprawozdanie”. Po wybraniu właściwego pliku do zaimportowania, pojawi się okno dialogowe, w którym system prosić cię o potwierdzenie twojej decyzji. Jeśli jesteś jej pewny, kliknij w przycisk „Zapisz”. Nowy plik zostanie dodany. W zakładce „Dane sprawozdania” możesz sprawdzić datę i godzinę dodania tego pliku.

Więcej na temat błędów, jakie mogą wystąpić przy okazji wypełniania i wgrywania pliku ze sprawozdaniem, przeczytasz tutaj.


Zobacz też:

Podmioty składające sprawozdanie. Objaśnienia Błędy w pliku sprawozdania

 

Role do sprawozdania z wykorzystania subwencji