Po zakończeniu pracy z listą pracowników zgłaszanych do szczepienia, należy wysłać pakiet zgłoszeń do OPI. W tym celu wykonaj opisane poniżej czynności.

 • Po zakończeniu pracy z listą pracowników zgłaszanych do szczepienia kliknij w przycisk „Wyślij do OPI”.

Uwaga! Sugerujemy użycie tego przycisku na koniec pracy z listą. Nie ma konieczności używania go po wprowadzeniu danych każdego pracownika osobno.

 • Po kliknięciu w przycisk „Wyślij do OPI” pojawi się okno, w którym uzupełnij dane kontaktowe do koordynatora szczepień w uczelni:
  1. imię koordynatora,
  2. nazwisko koordynatora,
  3. telefon kontaktowy do koordynatora,
  4. e-maila koordynatora.

Uwaga! Wszystkie pola wymienione powyżej są obowiązkowe. Dane koordynatora będą przypisane do wszystkich pracowników, którzy zostali zatwierdzeni w tym pakiecie wysyłki zgłoszeń. Osoby z punktu szczepień będą kontaktować się z pracownikiem lub koordynatorem na uczelni w celu umówienia terminu szczepienia.

 • Zapisanie danych koordynatora spowoduje zmianę statusu wybranych pracowników na “Wysłane do OPI”. Danych tych pracowników nie możesz już edytować.

Po zakończeniu tego etapu, zgłoszenia pracowników zostaną przesłane do NFZ.