System POL‑on

Najbogatsze źródło danych o polskiej nauce i szkolnictwie wyższym

O systemie

Element dekoracyjny

Czym jest system POL‑on

System jest głównym źródłem wiedzy o polskiej nauce i szkolnictwie wyższym. Zebrane w nim dane są analizowane przez administrację centralną, która kształtuje politykę państwa w zakresie nauki i szkolnictwa wyższego.

Element dekoracyjny

Dlaczego go tworzymy

System pozwala uczelniom i instytucjom nauki składać wymagane przez prawo elektronicznie sprawozdania. W ten sposób umożliwia racjonalne zarządzanie nauką i szkolnictwem wyższym. Oba te cele są regulowane aktami prawnymi.

Element dekoracyjny

Kto wprowadza dane

Wszystkie uczelnie, instytuty badawcze, naukowe oraz inne instytucje nauki i szkolnictwa wyższego w Polsce mają prawny obowiązek raportowania w systemie POL‑on. Zaprojektowaliśmy go tak, by standaryzował proces pozyskiwania danych z całego kraju.

Element dekoracyjny

Kto korzysta z systemu

Przede wszystkim instytucje, które podejmują ważne decyzje dotyczące nauki i szkolnictwa wyższego w Polsce: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwo Zdrowia, Ministerstwo Obrony Narodowej, Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej, Polska Komisja Akredytacyjna.

O sieci

System POL‑on to najważniejszy system sieci POL‑on. Dowiedz się, jak działa sieć i poznaj bliżej jej pozostałe systemy.

Grafika w kształcie atomu prezentująca sieć systemów POL‑on

Dane, które pozyskuje system POL‑on, zasilają pozostałe systemy w sieci POL‑on.

Ponad 7 terabajtów danychNauka się liczy

Dane aktualizujemy na bieżąco

Studenci
8 mln
od roku 2011
Absolwenci
3 mln
od roku 2013
Doktoranci
99 tys.
od roku 2013
Pracownicy uczelni i instytutów naukowych
148 tys.
Uczelnie publiczne i niepubliczne
409
Instytucje naukowe
242
Prace dyplomowe
3.9 mln
Projekty naukowe
16 tys.
Patenty i prawa ochronne
5 tys.
Inwestycje
6.4 tys.
Szkoły doktorskie
146
Studia na kierunku
9.3 tys.

Potrzebujesz więcej informacji?

Zajrzyj do sekcji Pomoc.

Chcesz poznać system POL‑on?

Sprawdź aktualną ofertę bezpłatnych szkoleń.