System POL‑on

Najbogatsze źródło danych o polskiej nauce i szkolnictwie wyższym

O systemie

Element dekoracyjny

Czym jest system POL‑on

System jest głównym źródłem wiedzy o polskiej nauce i szkolnictwie wyższym. Zebrane w nim dane są analizowane przez administrację centralną, która kształtuje politykę państwa w zakresie nauki i szkolnictwa wyższego.

Element dekoracyjny

Dlaczego go tworzymy

System pozwala uczelniom i instytucjom nauki składać wymagane przez prawo elektronicznie sprawozdania. W ten sposób umożliwia racjonalne zarządzanie nauką i szkolnictwem wyższym. Oba te cele są regulowane aktami prawnymi.

Element dekoracyjny

Kto wprowadza dane

Wszystkie uczelnie, instytuty badawcze, naukowe oraz inne instytucje nauki i szkolnictwa wyższego w Polsce mają prawny obowiązek raportowania w systemie POL‑on. Zaprojektowaliśmy go tak, by standaryzował proces pozyskiwania danych z całego kraju.

Element dekoracyjny

Kto korzysta z systemu

Przede wszystkim instytucje, które podejmują ważne decyzje dotyczące nauki i szkolnictwa wyższego w Polsce: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwo Zdrowia, Ministerstwo Obrony Narodowej, Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej, Polska Komisja Akredytacyjna.

O sieci

System POL‑on to najważniejszy system sieci POL‑on. Dowiedz się, jak działa sieć i poznaj bliżej jej pozostałe systemy.

Grafika w kształcie atomu prezentująca sieć systemów POL‑on

Dane, które pozyskuje system POL‑on, zasilają pozostałe systemy w sieci POL‑on.

Ponad 11 terabajtów danychNauka się liczy

Dane aktualizujemy na bieżąco

Studenci
9 mln
od roku 2011
Absolwenci
3.3 mln
od roku 2013
Doktoranci
107.5 tys.
od roku 2013
Pracownicy uczelni i instytutów naukowych
149.6 tys.
Uczelnie publiczne i niepubliczne
401
Instytucje naukowe
211
Prace dyplomowe
4.2 mln
Projekty naukowe
36.6 tys.
Patenty i prawa ochronne
11.9 tys.
Inwestycje
8.6 tys.
Szkoły doktorskie
160
Studia na kierunku
9.9 tys.
Osiągnięcia artystyczne
126.3 tys.
Postępowania awansowe
16.7 tys.
Kształcenie specjalistyczne
21

Potrzebujesz więcej informacji?

Zajrzyj do sekcji Pomoc.

Chcesz poznać system POL‑on?

Sprawdź aktualną ofertę bezpłatnych szkoleń.