Harmonogram

Przedstawiamy harmonogram prac w systemie POL‑on na najbliższy okres.
Zachęcamy do jego regularnego sprawdzania – nasz harmonogram jest systematycznie uzupełniany i uszczegóławiany.

 • GUS

  lipiec 2024

  Udostępnienie sprawozdań mobilności wraz z nowymi działami dotyczącymi mikromobilności

 • Baza dokumentów planistyczno-sprawozdawczych

  czerwiec 2024

  Udostępnienie sprawozdań finansowych:

  • sprawozdanie z wykorzystania subwencji,
  • sprawozdanie finansowe,
  • sprawozdanie z wykonania planu rzeczowo-finansowego,
  • plan rzeczowo-finansowy,
  • sprawozdanie finansowe instytutów Sieci i Centrum Łukasiewicz,
  • plany finansowe instytutów Sieci i Centrum Łukasiewicz
 • Kierunki studiów

  maj 2024

  Udostępnienie obsługi studiów interdyscyplinarnych

 • Studenci

  27 marca 2024

  Udostępnienie widoku tabelarycznego

 • Ewaluacja szkół doktorskich

  20 marca 2024

  Udostępnienie strony Systemu Ewaluacji Szkół doktorskich SEDok. Rozpoczęcie naboru kandydatów na ekspertów, którzy będą oceniać jakość kształcenia w szkołach doktorskich

 • Baza dokumentów planistyczno-sprawozdawczych

  11 marca 2024

  Udostępnienie formularza z wykorzystania dotacji i formularz z wykorzystania środków z funduszu stypendialnego

 • Baza dokumentów planistyczno-sprawozdawczych

  08 lutego 2024

  Udostępnienie formularza danych uzupełniających na potrzeby naliczenia subwencji za rok 2023

 • Pracownicy

  11 stycznia 2024

  Umożliwienie zamykania oświadczeń o dyscyplinie po 2 latach od złożenia

 • Baza dokumentów planistyczno-sprawozdawczych

  11 stycznia 2024

  Udostępnienie sprawozdania „Informacja o zatrudnieniu osób niepełnosprawnych” za rok 2023

 • GUS

  03 stycznia 2024

  Udostępnienie sprawozdań S-12 za rok 2023

 • Kierunki studiów

  18 grudnia 2023

  Udostępnienie nowego sposobu obsługi studiów wspólnych

 • GUS

  12 grudnia 2023

  Udostępnienie sprawozdań S-10 i S-11 za rok 2023

 • Pulpit użytkownika

  21 listopada 2023

  Nowa wersja pulpitu użytkownika

 • Wykaz osób ubiegających się o stopień doktora

  10 października 2023

  Wdrożenie funkcjonalności informowania o upływającym 4-letnim terminie pobierania stypendium przez doktoranta

 • Baza dokumentów planistyczno-sprawozdawczych

  wrzesień 2023

  Udostępnienie ankiety EN-1

 • GUS

  lipiec 2023

  Udostępnienie sprawozdań mobilności za rok 2022

 • Kierunki studiów

  lipiec 2023

  Zmiana w obsłudze daty utworzenia, daty rozpoczęcia kształcenia i daty podstawy prawnej prowadzenia kierunku

 • Baza dokumentów planistyczno-sprawozdawczych

  lipiec 2023

  Obsługa archiwizacji sprawozdań

 • Baza dokumentów planistyczno-sprawozdawczych

  lipiec 2023

  Udostępnienie sprawozdania na potrzeby rekrutacji

 • Baza dokumentów planistyczno-sprawozdawczych

  08 czerwca 2023

  Udostępnienie sprawozdań finansowych:

  • sprawozdanie z wykorzystania subwencji,
  • sprawozdanie finansowe,
  • sprawozdanie z wykonania planu rzeczowo-finansowego,
  • plan rzeczowo-finansowy,
  • sprawozdanie finansowe instytutów Sieci i Centrum Łukasiewicz,
  • plany finansowe instytutów Sieci i Centrum Łukasiewicz.
 • Baza dokumentów planistyczno-sprawozdawczych

  13 kwietnia 2023

  Udostępnienie raportu z wykorzystania środków finansowych (CŁ i instytuty Sieci)

 • Pracownicy

  kwiecień 2023

  Dostęp do danych pracowników jednostki podrzędnej

 • Kierunki studiów

  kwiecień 2023

  Aktualizacja współczynników kosztochłonności

 • Instytucje

  marzec 2023

  Wyświetlenie informacji o przyznanych kategoriach naukowych

 • Baza dokumentów planistyczno-sprawozdawczych

  09 marca 2023

  Udostępnienie sprawozdanie z wykorzystania dotacji za rok 2022

 • Baza dokumentów planistyczno-sprawozdawczych

  09 marca 2023

  Udostępnienie sprawozdanie z wykorzystania środków z funduszu stypendialnego za rok 2022

 • Uwzględnienie nowych dziedzin i dyscyplin

  luty 2023

 • Baza dokumentów planistyczno-sprawozdawczych

  08 lutego 2023

  Udostępnienie formularza danych uzupełniających na potrzeby naliczenia subwencji za rok 2022

 • GUS

  31 stycznia 2023

  Udostępnienie sprawozdania S-12 za rok 2022

 • Administracja

  styczeń 2023

  Dodanie znacznika na potrzeby mailingu przy użytkowniku. Dodanie pola opisowego przy danych użytkownika

 • Szkoły doktorskie

  styczeń 2023

  Uwzględnienie przyznanej kategorii naukowej w rejestracji i obsłudze szkół doktorskich

 • Baza dokumentów planistyczno-sprawozdawczych

  10 stycznia 2023

  Udostępnienie sprawozdania „Informacja o zatrudnieniu osób niepełnosprawnych” za rok 2022

 • Instytucje

  styczeń 2023

  Udostępnienie informacji o nadanych kategoriach dla działalności naukowej w systemie POL-on.

 • Kierunki studiów

  styczeń 2023

  Uwzględnienie przyznanej kategorii naukowej w rejestracji i obsłudze kierunku

 • GUS

  31 grudnia 2022

  Udostępnienie sprawozdania S-10 za rok 2022.

 • GUS

  31 grudnia 2022

  Udostępnienie sprawozdania S-11 za rok 2022.

 • Instytucje

  grudzień 2022

  Możliwość usunięcia zmiany statusu dla filii uczelni.

 • Kierunki studiów

  listopad 2022

  Obsługa przypadków, dla których nie można określić właściwej podstawy prawnej prowadzenia studiów na kierunku.

 • Wykaz osób ubiegających się o stopień doktora

  wrzesień 2022

  Udostępnienie możliwości przenoszenia doktorantów pomiędzy szkołami doktorskimi w ramach jednego podmiotu.

 • Baza dokumentów planistyczno-sprawozdawczych

  wrzesień 2022

  Udostępnienie ankiety EN-1 za rok 2022 w POL-on 2.0.

 • Studenci

  wrzesień 2022

  Udostępnienie możliwości edycji danych w nowym module Studentów na środowisku produkcyjnym.

 • GUS

  lipiec 2022

  Udostępnienie sprawozdań mobilności za rok 2021.

 • Pracownicy

  lipiec 2022

  Zniesienie walidacji 30 dni na wprowadzanie i korygowanie oświadczeń o dyscyplinie i o zaliczeniu do liczby N:

  • użytkownik będzie miał możliwość wprowadzenia i korygowania danych o oświadczeniach w roku bieżącym oraz do dnia 31 stycznia roku następnego,
  • użytkownik będzie mógł usuwać wprowadzone oświadczenia w zakresie roku bieżącego.
 • Kierunki studiów

  lipiec 2022

  Dodanie możliwości wprowadzania dat początku i końca współprowadzenia studiów dla instytucji współprowadzących.

 • Kierunki studiów

  29 czerwca 2022

  Możliwość likwidacji pojedynczych uruchomień w ramach studiów na kierunku.

 • Baza dokumentów planistyczno-sprawozdawczych

  czerwiec 2022

  Udostępnienie sprawozdań finansowych:

  • sprawozdanie z wykorzystania subwencji,
  • sprawozdanie finansowe,
  • sprawozdanie z wykonania planu rzeczowo-finansowego,
  • plan rzeczowo-finansowy,
  • sprawozdanie finansowe instytutów Sieci i Centrum Łukasiewicz,
  • plany finansowe instytutów Sieci i Centrum Łukasiewicz.

  Raporty z wykorzystania środków finansowych (CŁ i instytuty Sieci).

 • Studenci

  02 czerwca 2022

  Udostępnienie możliwości edycji danych w nowym module Studentów na środowisku demo.

 • Inwestycje

  maj 2022

  Udostępnienie nowego modułu Inwestycje w POL-on 2.0.

 • Instytucje

  kwiecień 2022

  Udostępnienie możliwości wprowadzania danych organów nadających stopień.

 • Baza dokumentów planistyczno-sprawozdawczych

  marzec 2022

  Sprawozdanie z wykorzystania środków z funduszu stypendialnego.

 • Baza dokumentów planistyczno-sprawozdawczych

  marzec 2022

  Sprawozdanie z wykorzystania dotacji.

 • Dane finansowe

  marzec 2022

  Modyfikacje wynikające ze zmiany rozporządzenia o systemie POL-on.

 • Pracownicy (Kary pracownicze)

  luty 2022

  • edycja kar,
  • prezentacja kar w innych podmiotach, w których pracownik jest lub był zatrudniony,
  • walidacje dotyczące zatrudnienia pracownika z aktywną karą.
 • Pracownicy

  luty 2022

  Podział uprawnień na jednostki organizacyjne danej instytucji w obsłudze pracowników.

 • Osoby upoważnione do podpisywania dokumentów

  luty 2022

  Przeniesienie modułu Osoby upoważnione do podpisywania dokumentów do POL-on 2.0.

 • Wykaz osób ubiegających się o stopień doktora

  luty 2022

  Modyfikacje wynikające ze zmiany rozporządzenia o systemie POL-on.

 • Baza dokumentów w postępowaniach awansowych

  luty 2022

  Modyfikacje wynikające ze zmiany rozporządzenia o systemie POL-on.

 • Baza dokumentów planistyczno-sprawozdawczych

  luty 2022

  Udostępnienie formularza danych uzupełniających na potrzeby subwencji w POL-on 2.0.
 • Baza dokumentów planistyczno-sprawozdawczych

  styczeń 2022

  Udostępnienie formularza Informacja o zatrudnieniu osób niepełnosprawnych za nowy rok sprawozdawczy.

 • GUS

  17 stycznia 2022

  Udostępnienie sprawozdania S-12.

 • Oświadczenia o zgodności danych

  17 stycznia 2022

  Udostępnienie możliwości składania oświadczeń o zgodności danych za rok 2021 w POL-on 2.0.

 • GUS

  03 stycznia 2022

  Udostępnienie sprawozdań S-10 i S-11.

 • Kształcenie specjalistyczne

  styczeń 2022

  Udostępnienie nowego modułu w systemie POL-on.

 • Instytucje

  grudzień 2021

  Informacja o badaniach naukowych dotyczących obronności.

 • Instytucje

  listopad 2021

  Informacja o dyscyplinach, w których instytucja prowadzi działalność naukową oraz dyscyplinach, w których będzie ewaluowana.

 • Kształcenie specjalistyczne

  listopad 2021

  Udostępnienie nowego modułu w systemie POL-on.

 • Wykaz studentów w nowym systemie POL-on

  listopad 2021

  Edycja danych studentów w POL-on 2.0 na środowisku demo.

 • Wydruk zbiorczego oświadczenia ewaluacyjnego

  listopad 2021

 • Pracownicy

  październik 2021

  Obsługa osób kierujących podmiotem.

 • Obsługa federacji

  październik 2021

  Obsługa modułów projekty i dane finansowe dla federacji.

 • Obsługa federacji

  wrzesień 2021

  Obsługa opisów wpływu działalności naukowej dla federacji.

 • Ankieta EN-1 na rok 2021

  wrzesień 2021

 • Pracownicy

  wrzesień 2021

  Informacja o powadzeniu zajęć w szkołach doktorskich przez pracowników podmiotów.

 • Pracownicy

  wrzesień 2021

  Obsługa funkcji kierowniczych pracowników.

 • Raporty z wykorzystania środków finansowych ze Wsparcia Uczelni Niepublicznych

  wrzesień 2021

 • Moduł kar pracowniczych

  wrzesień 2021

  Mechanizm zatarcia kar.

 • Sprawozdania mobilności za rok 2020

  sierpień 2021

 • Instytucje

  sierpień 2021

  Udostępnienie danych federacji na wykazie instytucji.

 • Ewidencja Uczelni Niepublicznych w nowym systemie POL-on

  czerwiec 2021

  Udostępnienie ewidencji w nowym systemie POL-on wraz z udostępnienie zestawień ogólnodostępnych na platformie RAD-on.

 • Opisy wpływu działalności naukowej na funkcjonowanie społeczeństwa i gospodarki

  czerwiec 2021

  Udostępnienie systemu gromadzenia dowodów wpływu działalności naukowej na otoczenie społeczno-gospodarcze, współpracującego z modułem gromadzenia opisów wpływu w systemie POL-on.

 • Przebudowa modułu Projekty naukowe

  czerwiec 2021

  Dostosowanie modułu do zasad nowej ewaluacji.

 • Sprawozdania finansowe

  czerwiec 2021

  • sprawozdania finansowe dla uczelni publicznych,
  • plan rzeczowo-finansowy dla uczelni publicznych,
  • wykonanie z planu rzeczowo-finansowego dla uczelni publicznych.
 • Opisy wpływu działalności naukowej na funkcjonowanie społeczeństwa i gospodarki

  czerwiec 2021

  Udostępnienie obsługi opisów wpływu działalności naukowej na funkcjonowanie społeczeństwa i gospodarki w module Instytucje na potrzeby nowej ewaluacji.

 • Wykaz studentów w nowym systemie POL-on

  maj 2021

  Przeglądanie wykazu studentów przez pracowników uczelni.

 • Przebudowa modułu Dane artystyczne

  maj 2021

  Nowy moduł Dane Artystyczne na potrzeby nowej ewaluacji.

 • Baza dokumentów planistyczno-sprawozdawczych

  kwiecień 2021

  • raporty z wykorzystania środków finansowych instytutów Sieci Łukasiewicz oraz Centrum Łukasiewicz.
 • Formularze finansowe

  marzec 2021

  • sprawozdania z wykorzystania dotacji,
  • sprawozdania z wykorzystania subwencji,
  • sprawozdania z wykorzystania środków z funduszu stypendialnego.
 • Nowy moduł Dane finansowe jednostki

  marzec 2021

  • nakłady na badania naukowe i prace rozwojowe,
  • przychody z tytułu komercjalizacji wyników lub know-how,
  • źródła pochodzenia środków i wyniki finansowe.
 • Wykaz studentów w nowym systemie POL-on

  marzec 2021

  Udostępnienie przeglądania wykazu studentów w nowym systemie POL-on dla instytucji nadzorujących, pierwszy etap nowej architektury modułu Studentów.

 • Przebudowa modułu do zbierania danych o patentach na wynalazek

  luty 2021

  Przebudowa modułów do zbierania danych o patentach na wynalazek, których twórcą lub współtwórcą jest  pracownik podmiotu oraz danych dotyczących wzorów użytkowych oraz praw do ochrony odmian roślin. Dostosowanie w ramach przygotowania danych do potrzeb nowej ewaluacji. Nastąpi do końca lutego 2021r.

 • Oświadczenia o zgodności danych na 2021

  styczeń 2021

  Nowe oświadczenia na rok 2021.

 • Sprawozdawczość GUS za rok 2020

  styczeń 2021

  Nowe formularze sprawozdań S-10, S-11, S-12 za rok 2020.

 • Baza dokumentów planistyczno-sprawozdawczych za 2020

  styczeń 2021

  Formularz zatrudnienia - informacji o zatrudnieniu osób niepełnosprawnych.

 • Kary pracownicze

  styczeń 2021

  Nowy element modułu Pracownicy, który będzie obejmował:

  • kary dyscyplinarne (poprzednie przepisy prawne),
  • kary dyscyplinarne (aktualne przepisy prawne),
  • wyroki sądowe.
 • Postępowania awansowe i baza dokumentów w postępowaniach awansowych

  październik 2020

  Nowa baza danych i dokumentów związanych z postępowaniami awansowymi.

 • Ankieta rekrutacyjna na rok akademicki 2020/2021

  październik 2020

  Nowy formularz ankiety rekrutacyjnej EN-1 na rok akademicki 2020/2021.

 • Modyfikacje Ogólnopolskiego Repozytorium Prac Dyplomowych do zmian w ustawie

  lipiec 2020

  Przygotowanie nowych interfejsów do zasilania danych ORPPD.

 • Nowa Baza dokumentów planistyczno-sprawozdawczych

  czerwiec 2020

  W czerwcu-lipcu udostępnione zostaną w nowym systemie wersje formularzy:

  • sprawozdania z wykorzystania subwencji (czerwiec),
  • sprawozdania finansowego,
  • planu rzeczowo-finansowego,
  • sprawozdania z wykonania planu rzeczowo-fnansowego.
 • Formularz danych na potrzeby naliczenia subwencji na rok 2020

  marzec 2020

  Zaktualizowana wersje formularza z zeszłego roku do pozyskania danych uzupełniających na potrzeby podziału subwencji.

 • Sprawozdanie danych na potrzeby GUS oraz algorytmu podziału subwencji

  marzec 2020

  W ramach okresu przejściowego wdrożenia nowej ustawy przewidywany termin na zasilenie rejestrów POL-on w zakresie danych potrzebnych do policzenia statystyki publicznej (GUS) oraz algorytmu podziału subwencji przewidywany jest do końca marca 2020r.

 • Wykaz osób ubiegających się o stopień doktora

  luty 2020

  Nadawanie stopnia na nowych zasadach: • doktoranci
  (kształcący się w szkołach doktorskich) • eksternistycznie

  Pierwsza wersja usługi zostanie udostępniona pod koniec lutego. Wcześniej planowane jest zaprezentowanie aplikacji na środowisku demo.

 • Nowa wersja systemu PBN

  luty 2020

  Rozbudowany rejestr publikacji (PBN 2.0) będzie dostarczany sukcesywnie do końca pierwszego kwartału 2020. Pierwsza produkcyjna wersja (PBN-CORE) zostanie wdrożona w lutym 2020 po zakończeniu etapu weryfikacji na środowisku demo.

 • Szkoły doktorskie

  styczeń 2020

  Udostępnienie modułu do rejestracji szkół doktorskich w nowej wersji systemu POL-on.

 • Nowy Wykaz nauczycieli akademickich, innych osób prowadzących zajęcia, osób prowadzących działalność naukową oraz osób biorących udział w jej prowadzeniu

  listopad 2019

  Udostępnienie nowej usługi systemu do zarządzania danymi o pracownikach naukowych, nauczycielach akademickich oraz innych osobach prowadządzych zajęcia w związku ze zmianami w ustawie. Wykonanie migracji danych z starej wersji systemu.

 • Dostosowanie struktur danych PBN do nowej ustawy

  październik 2019

  Zaktualizowanie danych przechowywanych w rejestrze publikacji (PBN) o atrybuty wynikające z nowej treści rozporządzenia ds. POL-on.

 • Wdrożenie nowej wersji POL-on 2.0 w warunkach produkcyjnych

  wrzesień 2019

  Wdrożenie pierwszej wersji aplikacji POL-on 2.0 w warunkach produkcyjnych.

  Dotychczasowy system będzie systematycznie wygaszany. W pierwszej kolejności wyłączona zostanie edycja rejestrów, które nie znalazły się w nowej ustawie.

  W inicjalnym uruchomieniu nowej aplikacji POL-on 2.0 zostaną wdrożone moduły: administracja (role i uprawnienia), jednostki, kierunki studiów (etap 1 - uwzględniający inicjalną migrację danych). Moduły te będą zintegrowane z dotychczasowym systemem, co umożliwi płynną pracę w obu aplikacjach.

 • Udostępnienie wersji demo POL-on 2.0

  czerwiec 2019

  Udostępnienie przed nowym rokiem akademickim 2019/2020 pierwszych usług systemu: Jednostki oraz Kierunki studiów w celu uporządkowania struktury danych do założeń nowej ustawy. Wykonanie wstępnej migracji danych.

 • Sprawozdawczość na potrzeby statystki publicznej

  15 lutego 2019

  Udostępnienie przed nowym rokiem akademickim 2019/2020 pierwszych usług systemu: Jednostki oraz Kierunki studiów w celu uporządkowania struktury danych do założeń nowej ustawy. Wykonanie wstępnej migracji danych.

 • Umożliwienie złożenia przez pracowników nuakowych nowych oświadczeń

  15 stycznia 2019

  Dostosowanie systemu do nowych nowej klasyfikacji dziedzin i dyscyplin naukowych w zakresie rejestracji oświadczeń.

 • Rejestracja studentów na rok 2019/2020

  styczeń 2019

  Przebudowa rejestru studentów oraz informacji o przyznanej pomocy materialnej.