Moduły

System POL‑on zbudowany jest z 22 modułów. Każdy moduł gromadzi określony zakres danych – ich opis znajdziesz poniżej. Do każdego modułu przypisane są role, które pozwalają edytować lub przeglądać dane.

Jeśli chcesz mieć dostęp do wybranego modułu, zgłoś się do administratora systemu POL‑on w swojej instytucji i poproś o nadanie odpowiedniej roli.

Chcesz tylko przeglądać dane? Nie potrzebujesz uprawnień do edycji? Przejdź do systemu RAD-on. Znajdziesz tam tę część danych z systemu POL‑on, którą udostępniamy publicznie.

Uczelnie i instytucje naukowe

Instytucje
Dane finansowe instytucji
Szkoły doktorskie
Osoby kierujące podmiotem
Osoby upoważnione do podpisywania dokumentów

Studenci i studiowanie

Studenci
Kierunki studiów
Kształcenie specjalistyczne
Repozytorium Pisemnych Prac Dyplomowych

Ludzie nauki i kariera naukowa

Pracownicy
Osoby ubiegające się o stopień doktora
Postępowania awansowe

Działalność naukowa i artystyczna

Projekty naukowe
Patenty i prawa ochronne
Osiągnięcia artystyczne
Inwestycje

Administracja, raporty, oświadczenia

Administracja
Raporty
Oświadczenia o zgodności danych ze stanem faktycznym

Sprawozdawczość i statystyka

Baza dokumentów planistyczno-sprawozdawczych
Dokumenty
GUS – sprawozdania

Wybrane wygaszane moduły

Doktoranci
Studia doktoranckie
Stopień dr/dr hab. – tak zwane Zawiadomienia