Dostęp

Chcesz uzyskać dostęp do systemu POL‑on? Dowiedz się, komu przysługuje i jak to zrobić.

Dostęp

Kto może uzyskać dostęp do systemu POL-on
Kto składa wniosek o dostęp
Jaki rodzaj dostępu można uzyskać
Jak logują się do systemu użytkownicy
Jak pracować w systemie POL-on
Kontakt z nami